‘Bijna helft gemeenten heeft onderzoek brandveiligheid flats nog niet af’

Brandveiligheid Van de vijftig grootste gemeenten zijn 22 nog bezig met inventarisaties van brandveiligheid van flatgebouwen, ruim anderhalf jaar nadat minister Ollongren hierom heeft gevraagd.
Gevelplaten van de Hogeschool Rotterdam. Het gebouw is in januari 2018 uit voorzorg gesloten, vanwege twijfels over de brandveiligheid van de gevelplaten.
Gevelplaten van de Hogeschool Rotterdam. Het gebouw is in januari 2018 uit voorzorg gesloten, vanwege twijfels over de brandveiligheid van de gevelplaten. Foto Robin van Lonkhuijsen/ANP

Bijna de helft van de vijftig grootste Nederlandse gemeenten heeft een inventarisatie van brandveiligheid bij flats nog niet afgerond, anderhalf jaar nadat minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, D66) daarom had gevraagd. Dat blijkt uit een enquête van de Volkskrant onder de vijftig grootste Nederlandse gemeenten. Aanleiding voor de vraag van de minister was de brand in de Grenfell-toren in Londen in juni 2017.

In de 28 gemeenten die de inventarisatie wel hebben afgerond, zijn 114 flats als ‘risicopanden’ bestempeld. Achttien gemeenten, waaronder Amsterdam, Den Haag en Utrecht, zijn nog bezig met de inventarisatie. Twee gemeenten, Lelystad en Alkmaar, zijn nog niet begonnen. De overige twee gemeenten hebben de enquête niet ingevuld.

Risicopanden zijn gebouwen die brandonveilige gevelbeplating hebben en die vijf verdiepingen of meer hebben waarin kwetsbare bewoners wonen, zoals ouderen of zieken. Onder meer hotels vallen ook in de risicogroep. De gemeente Venlo is met 24 vastgestelde risicopanden tot nu toe de gemeente met de meeste brandonveilige flatgebouwen. Emmen (16) en Den Bosch (13) komen op de tweede en derde plaats.

Bij de brand in de Grenfell-toren in Londen kwamen 72 mensen om het leven en raakten ongeveer evenveel mensen gewond. De brand kon zich snel verspreiden door brandgevoelige gevelbekleding aan de buitenkant van de panden. Mogelijk zouden ook Nederlandse flatgebouwen niet goed beschermd zijn tegen brand. Ollongren droeg gemeenten in november 2018 op een inventarisatie te doen, maar verbond daaraan geen deadline. De minister deed een beroep op gemeenten om de inventarisatie „zo spoedig mogelijk” uit te voeren en „onderzoeken in gang te zetten”.