Ontslag om geaardheid mag niet in VS

Uitspraak Hooggerechtshof

Lhbt’ers mogen in de Verenigde Staten niet worden ontslagen om hun geaardheid. Dat heeft het Hooggerechtshof maandag bepaald. Met zes rechters voor en drie tegen oordeelde het hoogste rechtsorgaan dat de Civil Rights Act uit 1964, die de burgerrechten vastlegt, ook geldt voor lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders.

Het Hooggerechtshof behandelde het vraagstuk naar aanleiding van twee kwesties. Eén betrof rechtszaken van homoseksuele mannen die zeiden ontslagen te zijn om hun geaardheid. De tweede ging over een transgendervrouw die zei dat ze ontslagen was nadat ze haar werkgever liet weten dat ze voortaan niet meer door het leven zou gaan als man.

De Civil Rights Act stelt dat mensen niet gediscrimineerd mogen worden op hun werk vanwege hun etniciteit, religie, nationaliteit of sekse. De vraag was of homoseksualiteit en transseksualiteit ook onder de bepaling over sekse vallen. „Een werkgever die iemand ontslaat omdat hij of zij homoseksueel of transgender is, doet dit om eigenschappen of handelingen die niet in het geding waren geweest bij mensen met een andere sekse”, concludeerde Neil Gorsuch, een door Trump aangestelde rechter.

Tegenstanders, ook de regering-Trump, stelden dat de Civil Rights Act alleen geldt voor discriminatie tegen vrouwen en mannen. Seksuele oriëntatie en gender-identiteit zouden er niet onder vallen.

De uitspraak heeft grote gevolgen voor zo’n 8,1 miljoen lhbt’ers in de 28 staten die nog geen wetgeving hebben tegen zulke discriminatie. Nu lijken deze staten alsnog te worden gedwongen dit wel te doen. Het Hooggerechtshof legaliseerde in 2015 het homohuwelijk. (NRC)