Stikstofuitstoot

‘Rekenhulp niet geschikt’

De rekenhulp die de overheid inzet om bij vergunningverleningen de stikstofuitstoot te berekenen, is niet geschikt. De ‘Aerius Calculator’ belooft nauwkeurigheid die het niet kan waarmaken en behandelt niet alle sectoren gelijkwaardig, stelt de door het kabinet aangestelde commissie-Hordijk maandag in haar eindrapport. Het door het RIVM ontwikkelde systeem laat zien of uitstoot in een Natura 2000-gebied zal neerslaan. De wetenschap achter de stikstofberekeningen is wél grotendeels in orde, concludeerde de commissie begin maart in een tussenrapport. Daarmee kan worden geconstateerd dat de landbouw de belangrijkste stikstofbron is. (NRC)