Ombudsfunctionaris politie wil ‘urgentere’ aanpak discriminatie in eigen organisatie

Nationale Politie De nieuwe ombudsfunctionaris van de Nationale Politie ontving in korte tijd een reeks klachten over discriminatie binnen de eigen organisatie. Die moet beter aangepakt worden, schrijft zij in een intern blog.

De politie eind mei in Den Haag, bij een demonstratie tegen coronamaatregelen.
De politie eind mei in Den Haag, bij een demonstratie tegen coronamaatregelen. Foto Sem van der Wal/ANP

De Nationale Politie moet volgens de eigen ombudsfunctionaris „explicieter en met meer urgentie” aan de slag om discriminatie van politieagenten binnen de eigen organisatie aan te pakken. Dit zegt de ombudsfunctionaris Letty Demmers-Van der Geest in een blog dat dinsdag gepubliceerd is op de interne website van de politie.

Ze komt met haar noodkreet als reactie op de dood van George Floyd die vorige maand in Minneapolis bij een arrestatie om het leven kwam door hardhandig optreden van de politie. Demmers noemt deze zaak „een triest dieptepunt” dat ook de Nederlandse politie moet benutten om de eigen organisatie „intern veiliger te maken en discriminatie onder ogen te zien”.

Demmers werd begin dit jaar aangesteld door toenmalig korpschef Erik Akerboom nadat via NRC de vorige zomer werd gemeld dat interne meldingen over discriminatie, seksuele intimidatie en ander grensoverschrijdend gedrag binnen de politie door de leiding structureel werden genegeerd. Sinds Demmers drie maanden geleden begonnen is met haar meldpunt voor discriminatie heeft ze vanuit de organisatie „in een korte periode” regelmatig „signalen ontvangen over uitsluiting, ongerechtvaardigd onderscheid en ander discriminatoir gedrag”.

Lees ook: ‘Moslimfobie, intimidatie bij politie – en de top kijkt weg’

Ongemakkelijke constatering

De ombudsfunctionaris zegt dat discriminatie overal voorkomt, ook binnen de Nederlandse politie. „Dat is een ongemakkelijke constatering maar legitimeert een vergrote aandacht daarvoor op alle niveaus van onze organisatie”, aldus Demmers. Ze werkte eerder als korpschef van de politie in Zeeland en was waarnemend burgemeester in Noord-Beveland.

De Nationale Politie moet volgens haar beter haar best doen ervoor te zorgen dat nieuwe collega’s met een migratieachtergrond zich thuis voelen in de organisatie. „Zijn die collega’s echt welkom binnen de politie of worden ze als excuus gezien en verlaten ze vroegtijdig het korps? Ga het echte gesprek met elkaar aan, praat met elkaar en niet over elkaar, begin met luisteren en vragen stellen en koester de verschillen.”

Demmers zegt dat de politie moet voorkomen dat politieagenten die zich in de eigen club onveilig achten als klokkenluider naar de pers of politiek stappen „omdat ze de veiligheid intern onvoldoende voelen”. Ze zegt begrip te hebben voor collega’s die, na wat in Amerika is gebeurd, bang zijn voor de reacties van publiek op straat. „Ook hier geldt: binnen beginnen om het buiten beter te doen.”

Laakbaar gedrag

Ook de nieuwe korpschef van de Nationale Politie Henk van Essen schreef deze week een blog waarin hij zijn zorgen uitsprak over fout politieoptreden. „Ook in ons land zijn we de afgelopen weken geconfronteerd met politieoptreden dat vragen oproept. En soms zelfs met niet-integer, ronduit laakbaar gedrag van politiemensen”, aldus Van Essen.

Lees ook: Politie start meldpunt intimidatie

„Ik begrijp dat als politiemensen de norm overschrijden de verontwaardiging groot is. Zowel in- als extern. Als politiemensen de regels overtreden, beschamen zij het vertrouwen dat burgers én collega’s in hen hebben.” Van Essen verzet zich wel tegen algemene aantijgingen dat de politie „structureel racistisch” zou zijn.

„Het is goed dat mensen ons scherp houden en wijzen op dat wat beter kan. Want het kan altijd beter. Wij zijn niet feilloos en moeten willen blijven leren. Maar het is ook belangrijk dat politiemensen de stap naar voren blijven zetten als dat nodig is. Dat zij de professionele ruimte krijgen en voelen die nodig is om goed hun werk te kunnen doen. Dat zij het vertrouwen krijgen dat ze verdienen.”