‘Gemeenten: Rijk moet meer voorlichting geven over 5G’

Mobiel netwerk Bijna 90 procent van de ondervraagde gemeenten zegt te maken te krijgen met vragen van bezorgde burgers, blijkt uit een enquête van de NOS.
Klimaatactivisten van Extinction Rebellion plaatsen een aanklacht tijdens een protest tegen 5G begin juni in Brussel.
Klimaatactivisten van Extinction Rebellion plaatsen een aanklacht tijdens een protest tegen 5G begin juni in Brussel. Foto Francois Lenoir/Reuters

Ruim zestig gemeenten vinden dat de landelijke overheid meer moet doen om burgers voor te lichten over de komst van 5G-netwerken naar Nederland. Dat blijkt maandag uit een enquête van de NOS onder de 355 Nederlandse gemeenten, waarvan ongeveer een derde heeft gereageerd. Volgens de gemeenten is de discussie over de veiligheid van 5G een landelijke, en moet het daarom niet aan de lokale overheden zijn om voorlichting hierover te organiseren.

Van de 110 gemeenten die hebben gereageerd, heeft 58 procent behoefte aan meer voorlichting van het Rijk. Daaronder vallen ook grote steden als Amsterdam en Rotterdam. Bijna 90 procent zegt te maken te krijgen met vragen van bezorgde burgers. Het gaat om mails en brieven van inwoners, maar ook om campagnes van de anti-5G-beweging. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) zegt bij de NOS het probleem te herkennen.

Gemeenten en telecomproviders voeren overleg over de plaatsing van 5G-antennes. Afgelopen jaar zijn tientallen zendmasten in brand gestoken. Vermoedelijk is er een verband met complotdenkers binnen de anti-5G-beweging. Zij brengen 5G in verband met ziektes en leggen een verband tussen de verspreiding van het coronavirus en het mobiele netwerk. Er is echter geen wetenschappelijk bewijs voor een verband tussen 5G en gezondheidsproblemen.

Het ministerie van Economische Zaken laat aan de NOS weten dat het probleem bekend is en er al actie wordt ondernomen. Zo zijn er bijeenkomsten georganiseerd met gemeenten en zet het ministerie in op meer communicatie over de kwestie via sociale media.