Seksuele intimidatie

Studenten UvA jarenlang last van ongepast gedrag docent

Studenten van de master Conserveren en Restaureren aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) hebben jarenlang aan de bel getrokken over grensoverschrijdend gedrag door hun docent. Ze klaagden over seksueel getinte opmerkingen en ongepaste aanrakingen, maar voelden zich niet gehoord door de universiteit.

In 2019 kreeg de docent een officiële waarschuwing van de decaan van de faculteit Geesteswetenschappen, Fred Weerman. Uit onderzoek van NRC blijkt dat eerdere klachten over hem niet waren gedocumenteerd. Ook werden in twee interne onderzoeken die de faculteit vorig jaar liet uitvoeren de slachtoffers niet gehoord. De docent is inmiddels uit delen van het onderwijs gehaald, maar geeft nog wel colleges.

„Wat hij deed was niet te tolereren”, zegt Weerman, „maar we hebben ook een zorgplicht naar de docent. We kunnen iemand niet zomaar voor de bus gooien.” De studenten wilden geen formele klacht indienen, omdat dit niet anoniem kan en ze bang waren voor de gevolgen. Een aantal van hen zegt als gevolg van het gedrag van de docent last te hebben van psychische problemen.

UvA-docent pagina 24-28