Brieven

Coronacrisis

De jongeren hebben al genoeg betaald

Illustratie
Illustratie Cyprian Koscielniak

Nu de piek van de coronacrisis achter ons lijkt, komt een tweede golf over ons land heen: de economische gevolgen van de maatregelen, die vermoedelijk ingrijpend en langdurig zullen zijn. De vraag dringt zich op welke schouders die gaan dragen. De crisis hebben we mede dankzij de jongeren onder controle gekregen. Het coronavirus is voornamelijk gevaarlijk voor ouderen en medisch zwakkeren. Om hen te beschermen hebben jongeren zich solidair gedragen. Zij hebben thuis gestudeerd, gewerkt en zich sociaal afgezonderd zonder dat zij zelf gevaar liepen heel ziek te worden. Hun inkomsten en levensgeluk zijn afgenomen, hun studieschuld is opgelopen. Daarbij zal de verwachte economische crisis als gevolg van de coronamaatregelen opnieuw jongeren hard treffen. Kort door de bocht: de kosten zullen worden gedragen door degenen die werken en belasting betalen, niet door de ouderen die in de coronacrisis beschermd werden. Een economische crisis wordt opgelost door hard te werken en het land weer te laten draaien. Het verhogen van de inkomstenbelasting ligt daarom niet voor de hand. Is het niet logisch om dit geld te vragen aan degenen die beschermd werden tijdens de coronacrisis? Het lijkt niet onredelijk de (vaak rijke) ouderen te vragen de jongeren in economisch opzicht bij te staan. Een overzichtelijke manier om dit te doen is een (tijdelijke) verhoging van de erfbelasting. Laat de ouderen in de toekomst net zo solidair met jongeren zijn als jongeren met ouderen.