Brieven

beeldenstormEind niet in zicht In elke…

beeldenstorm

Eind niet in zicht

In elke historische periode worden dingen gedaan die de mensen in een andere periode verafschuwen. Toen de moslims Egypte veroverden vernielden ze vaak de gezichten van beelden uit het oude Egypte, omdat ze het immoreel vonden mensen af te beelden. De Taliban deden in 2001 hetzelfde met de eeuwenoude Boeddhabeelden van Bamyan. In de Nederlanden hadden we de Beeldenstorm van 1566. Nu zien we hetzelfde gebeuren met standbeelden van mensen die grote historische betekenis hebben gehad, maar die volgens de huidige normen misdadigers waren. Het eind is nog niet in zicht. Moeten we misschien uit etnografische musea de artefacten verwijderen van volken die aan kannibalisme deden? Of aan walvisvangst?

louis van gasteren

Niet klakkeloos gevolgd

Eric Slot, auteur van De dood van een onderduiker, verwijt mij in een brief (25/5) dat ik het oorlogsverleden van filmmaker Louis van Gasteren onvolledig en onjuist heb weergegeven. In het online ‘Dossier Van Gasteren’, een bijlage bij mijn biografie Louis van Gasteren: Seismograaf van onze tijd, ga ik uitgebreid in op de discussie over Van Gasterens activiteiten in de oorlog. Ook het boek van Slot komt aan de orde (p. 217). Kwesties en personen die hij in zijn brief aanhaalt worden besproken, met deugdelijke bronneninformatie. De beschuldigingen in zijn boek en in zijn brief zijn slechts vermoedens, op niets gebaseerde conclusies, suggestieve verbanden en beweringen uit het ongerijmde. Bijzonder onverkwikkelijk is zijn manipulatieve gegoochel met tijden en persoonlijke relaties. Ook zijn ingezonden brief wordt gekenmerkt door dit misleidend taalgebruik, bijvoorbeeld waar hij schrijft over de leraar Janssen. Als Slot zijn beweringen zou onderbouwen met relevante bronnen en deugdelijke bronvermeldingen, dan is een zinvolle discussie mogelijk. Ik heb mij gebaseerd op het rechtbankverslag en diverse onderzoeken van officiële instanties die sindsdien zijn uitgevoerd. Uiteraard heb ik vele gesprekken met Louis van Gasteren gevoerd omdat hij in zijn biografie het recht had om zijn kant van het verhaal te vertellen, wat tot dan toe niet gebeurd was. Zijn verhaal heb ik niet klakkeloos gevolgd, maar getoetst aan deze onderzoeken.

onderwijs

Amper school

De mentor van mijn zoon vertelde vandaag dat zij verwacht dat de leerlingen tot eind 2020 zeer beperkt naar school zullen gaan. Mijn zoon snapt het niet meer, wat zijn de afwegingen van het kabinet? Wel vliegen, maar amper naar school! De praktijk op twee middelbare scholen per 1 juni: mijn zoon, 1 gymles per week en per vak een half uur per week digitaal les; mijn dochter, per week 1,5 uur les op school, voor de overige vakken ook één half uur digitale les. Door de anderhalvemeterregel is meer niet mogelijk. Mijn kinderen willen weer naar school, en hebben al tal van oplossingen bedacht om leraren te beschermen. Ik maak me zorgen. Ik mis in de debatten het gesprek over het onderwijs met de jonge generatie, middelbare scholieren en studenten. Premier Rutte, laten we de jeugd niet de dupe laten worden van het virus en denken in oplossingen.