Ingrijpen Slob

Commissariaat voor de Media krijgt kleinere top

Minister Arie Slob (Media, ChristenUnie) grijpt in bij het Commissariaat voor de Media (CvdM). Slob wil nu de functies van algemeen directeur en het managementteam schrappen, de arbeidsvoorwaarden versoberen en er komen andere collegeleden (commissarissen), zo schreef hij woensdag aan de Tweede Kamer. De bedrijfsvoering is niet op orde en het college staat te veel op afstand van de organisatie.

Volgens Slob, die een onderzoek heeft laten uitvoeren, heeft het CvdM gezien het kleine aantal medewerkers een „te zware topstructuur”. Door de te grote afstand ontbreekt „een duidelijke aansturing en prioritering”, aldus Slob. De onderzoekers constateren een groot personeelsverloop „waardoor veel kennis en ervaring verloren zijn gegaan” en het gezag afneemt. Ook heeft de toezichthouder „onvoldoende expertise in huis voor de beoordeling van de nieuwe ontwikkelingen”.

NRC schreef vorig jaar over de chaos bij het CvdM. De algemeen directeur was toen net vertrokken en een collegelid geschorst. De enig overgebleven bestuurder bleek bij zijn herbenoeming in 2018 een berisping verzwegen te hebben. In januari bleek dat het CvdM jarenlang op grote schaal aanbestedingsregels heeft overtreden. (NRC)