Vijf Limburgse agenten wegens ernstig plichtsverzuim ontslagen

Disciplinair onderzoek Na een omvangrijk integriteitsonderzoek bij de Limburgse politie wordt een tiental agenten bestraft. Vijf agenten krijgen ontslag wegens „gedragingen die niet door de beugel kunnen”.

Het politiebureau in Horst. Vijf agenten van de eenheid Horst/Peel aan de Maas worden ontslagen.
Het politiebureau in Horst. Vijf agenten van de eenheid Horst/Peel aan de Maas worden ontslagen. Foto Marcel van Hoorn/ANP

Vijf politieagenten van de politie in Limburg worden ontslagen omdat ze zich volgens de eenheidsleiding schuldig hebben gemaakt aan „ernstig plichtsverzuim”. De agenten kregen woensdag het voornemen tot ontslag aangezegd omdat ze zich hebben bezondigd aan „pesterijen, ondermijnend gedrag, intimidatie, schending van het ambtsgeheim en misbruik van bevoegdheden”.

De politie spreekt van „gedragingen die niet door de beugel kunnen”. Het gaat om agenten van het basisteam Horst/ Peel en Maas in Noord-Limburg. Nog eens vier politieagenten, naar wie ook vorig jaar een disciplinair onderzoek is begonnen, kregen woensdagochtend te horen dat er het voornemen bestaat hen terug te zetten in rang of functie, over te plaatsen naar een ander team of verlofuren in te vorderen. Naast deze negen zullen nog eens twee medewerkers disciplinair worden aangepakt.

Aderlating

De foute gedragingen worden door de politie Limburg niet nader omschreven. Volgens bronnen bij de politie hebben de bestrafte agenten zich schuldig gemaakt aan ‘cowboygedrag’ zoals het intern wordt genoemd. Ze pleegden huiszoekingen bij mensen zonder de vereiste papieren, zouden verdachten hardhandig hebben aangepakt en roddelden over hun superieuren in een appgroep.

Het voor de Nederlandse politie ongekend omvangrijke integriteitsonderzoek begon vorig jaar april en strekte zich uit over de periode 2017-2019. Naast de negen medewerkers werden 160 (oud-)medewerkers en leidinggevenden gehoord. Het integriteitsteam van de politie Limburg heeft het onderzoek uitgevoerd, in opdracht van de politiechef. De directeur korpsstaf van het landelijk korps van politie had de regie en coördinatie op het onderzoek om de schijn van belangenverstrengeling te voorkomen. De bestraffing van een tiental agenten is enorme aderlating voor het betreffende basisteam dat maar 70 agenten telt.

Voorbeeldfunctie

Tijdens het disciplinaire onderzoek zijn volgens de politie ook vermoedens gerezen van strafbare feiten. Het Openbaar Ministerie is begonnen aan een strafrechtelijk onderzoek.

„Als je bij de politie werkt, heb je een voorbeeldfunctie. Dat geldt voor al onze medewerkers. De gedragingen van deze medewerkers staan haaks op alles waar de politie voor staat. Burgers en medewerkers moeten kunnen vertrouwen op een professionele, veilige en betrouwbare politieorganisatie. Integriteit is de basis van ons politiewerk. Als het vertrouwen daarin wordt geschaad - en daar was in dit geval sprake van - treden we op”, zegt Inge Godthelp-Teunissen, waarnemend politiechef eenheid Limburg.

De voorzitter van politievakbond NPB, Jan Struijs, zegt verbaasd te zijn over de harde aanpak van de Limburgse agenten. Het basisteam waar de agenten werkten gold volgens hem jarenlang als een goed voorbeeld van een politieploeg waar geprobeerd werd met weinig regels en bureaucratie de misdaad aan te pakken. „Uit het hele land kwamen mensen kijken naar dit basisteam omdat ze zo goed functioneerden”. Het zou volgens Struijs pas zijn mis gegaan na de benoeming van een nieuwe chef.

De bestrafte agenten ervaren de sancties volgens hem als „een superzware straf”.