Kamer wil rampberichten verplicht toegankelijk maken voor doven en blinden

De Tweede Kamer wil dat tv-zenders en andere media een inspanningsverplichting krijgen om berichten over rampen en crises toegankelijk te maken voor doven, slechthorenden, blinden en slechtzienden. De Kamer stemde dinsdag voor een amendement op de Mediawet. Mensen met een beperking missen soms dat er iets aan de hand is, zoals in het begin van de coronacrisis en bij de tramaanslag in Utrecht vorig jaar. Nederland heeft 761.600 geregistreerde doven en slechthorenden.