D66 en ChristenUnie: geen subsidie meer voor biomassacentrales

Energie Regeringspartijen ChristenUnie en D66 willen dat de lat voor het opzetten van nieuwe biomassacentrales „zo hoog mogelijk” komt te liggen. De regering heeft er nu ruim 10 miljard euro subsidie voor uitgetrokken.
Houtsnippers in een biomassacentrale.
Houtsnippers in een biomassacentrale. Foto iStock

D66 en ChristenUnie willen dat er een einde komt aan de subsidieregeling voor nieuwe biomassacentrales. De lat voor het opzetten van de centrales moet „zo hoog mogelijk” komen te liggen, schrijven de twee regeringspartijen dinsdag in een persbericht. Het kabinet heeft ruim 10 miljard euro apart gezet voor de subsidie. Over de milieuvriendelijkheid van biomassaverbranding bestaan grote twijfels.

Momenteel staan er nog honderden nieuwe biomassacentrales gepland voor de komende jaren, vaak kolencentrales die in het kader van de energietransitie worden omgebouwd. CU-Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber vindt dat geen goed idee. „Biomassa kan op termijn geen onderdeel zijn van een duurzame toekomst.” Volgens D66-parlementariër Matthijs Sienot moet de subsidie niet „verbrand worden in de oven”, maar worden geïnvesteerd in „echt schone energie” zoals waterstof of zonnepanelen. Woensdag debatteert de Kamer over het klimaatbeleid.

Energie uit biomassa - hout, plantenresten en ander organisch afval - is van belang bij de klimaattransitie. De CO2-uitstoot moet in 2030 50 procent lager zijn dan in 1990, maar dat doel is volgens het Planbureau voor de Leefomgeving amper haalbaar of betaalbaar zonder het verstoken van biomassa. Veel klimaatvriendelijker dan fossiele brandstoffen is biomassa echter niet, blijkt uit onderzoek. Onderaan de streep levert produceert het verstoken van biomassa meer CO2. Er komt daarnaast fijnstof en stikstof bij vrij.

Lees ook: Biomassa is splijtzwam, maar klimaatbeleid kan niet zonder