Onderzoek

‘Stedeling spreekt iemand minder snel aan op gedrag’

Stedelingen zien minder vaak dat buurtbewoners elkaar aanspreken op onwenselijk gedrag dan bewoners van het platteland. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag op basis van de Veiligheidsmonitor 2019. Het is voor het eerst dat het CBS dit heeft onderzocht, dus de cijfers zijn niet te vergelijken met eerder onderzoek.

Voor het onderzoek heeft het CBS 135.000 Nederlanders van 15 jaar of ouder een aantal stellingen voorgelegd over de sociale samenhang in de eigen buurt.

In weinig- of niet-stedelijke gebieden vond ruim de helft (53 procent) van de ondervraagden dat mensen elkaar in de buurt durven aan te spreken op onwenselijk gedrag. Dat tegen 44 procent in sterk stedelijke gebieden en 40 procent in zeer sterk stedelijke gebieden.

Ook op andere gebieden is de sociale cohesie op het platteland groter dan in meer stedelijke gebieden. Hoe minder stedelijk de woonomgeving, hoe meer mensen bijvoorbeeld vinden dat „de mensen in de buurt op een prettige manier met elkaar omgaan”. Datzelfde geldt voor de mate waarin mensen zich thuis voelen in de buurt.

Ook vinden plattelandsbewoners hun buurt gezelliger, zeggen zij meer contact met hun medebuurtbewoners te hebben en zeggen ze dat mensen elkaar vaker helpen. (NRC) In totaal zei bijna de helft (46 procent)in 2019 dat mensen in de buurt elkaar durven aan te spreken op onwenselijk gedrag. 16 procent vond dit niet. Mannen waren het vaker eens met de stelling dan vrouwen (50 tegen 43 procent) en jongeren vaker dan ouderen (53 tegen 40 procent).