Kabinet wil betaaltermijn voor grote bedrijven halveren tot dertig dagen

Wetsvoorstel Uit een evaluatie blijkt dat facturen van mkb-ondernemers en zzp’ers steeds later betaald worden. Een nieuwe wet moet de betaaltermijn halveren naar 30 dagen.
Staatssecretaris Mona Keijzer noemt het feit dat rekeningen steeds later betaald worden "onwenselijk".
Staatssecretaris Mona Keijzer noemt het feit dat rekeningen steeds later betaald worden "onwenselijk". Foto Robin Utrecht/ANP

Het kabinet wil dat grote bedrijven veel sneller de facturen van hun leveranciers uit het midden- en kleinbedrijf betalen. Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat, CDA) werkt samen met minister Sander Dekker (Rechtsbescherming, VVD) aan een wetswijziging om deze betaaltermijn te halveren van zestig naar dertig dagen. Dat schrijft Keijzer maandag in een brief aan de Tweede Kamer.

Het wetsvoorstel komt voort uit een evaluatie naar de huidige Wet betaaltermijnen grote bedrijven. Die wet is van kracht sinds 1 juli 2017 en bepaalt dat grote bedrijven geen betaaltermijnen met mkb-ondernemers mogen overeenkomen die langer zijn dan zestig dagen. Uit de evaluatie blijkt dat de wet er niet voor gezorgd heeft dat rekeningen sneller betaald worden. In plaats daarvan steeg de duur van een betaling juist licht, van gemiddeld 41 dagen in het derde kwartaal van 2017 naar naar 41,4 dagen in het tweede kwartaal van 2019. De staatssecretaris noemt dat „onwenselijk”.

Onder meer start-ups en bedrijven die te maken hebben met een snel groeiende of dalende omzet blijken in de problemen te komen door lange contractuele betaaltermijnen. Ook mkb-leveranciers van diensten en zzp’ers komen in de knel wanneer betaaltermijnen langer dan dertig dagen duren, vooral wanneer zij geen financiële reserves hebben opgebouwd.

Onafhankelijk toezicht

Uit de evaluatie blijkt tevens dat mkb-ondernemers en zzp’ers behoefte hebben aan onafhankelijk toezicht op naleving van de wettelijke betaaltermijn. Uit onderzoek moet blijken of toezichthouder Autoriteit Consument & Markt een jaar lang klachten en meldingen kan registreren over het niet naleven van de regels van betaaltermijnen. Hierover moet binnenkort meer duidelijk worden.

MKB-Nederland regeert opgetogen op de kabinetsplannen. „Dit is goed voor de liquiditeitspositie van kleinere ondernemers én komt tegemoet aan hun doorgaans zwakkere onderhandelingspositie”, schrijft voorzitter Jacco Vonhof in een eerste reactie. Volgens hem heeft de huidige wet averechts gewerkt. „Daar hebben wij van meet af aan ook voor gewaarschuwd: dat met deze wet zestig dagen juist de norm zou worden.”

Het wetsvoorstel voor de nieuwe betaaltermijn moet dit najaar ter internetconsultatie worden aangeboden. Dan kan er publiekelijk gereageerd worden op een concept van de nieuwe wet.