Brieven

Hoger onderwijs

’Dan maar‘ studeren is niet de beste optie

Foto Ramon van Flymen / HH
Foto Ramon van Flymen / HH

Universiteiten zien een forse stijging van het aantal instromende studenten (Stijging aanmeldingen voor universiteit door corona, 4/6). Minder eindexamenleerlingen nemen een tussenjaar nu reizen en werken in de evenementenbranche lastig wordt. „Het effect is dat scholieren denken: dan ga ik maar studeren. Dat is nu de beste optie”, aldus onderzoeker Theo Bakker, teamleider van de afdeling Analytics aan de Vrije Universiteit. Maar is dat wel zo? Zo wordt studeren een soort dagbesteding, om de tijd in te vullen. Ongeveer een op de vijf eerstejaars op universiteiten, en een op de drie in het hbo, stoppen binnen enkele maanden. Dat komt niet alleen door slecht gefundeerde studiekeuzes. Ook de motivatie waarmee jongeren met een opleiding starten heeft invloed op hun studiesucces. Veel scholieren die eigenlijk geen zin hebben om te studeren zijn bang een tussenjaar te nemen. Ze – of hun ouders – vrezen dat ze er na een tussenjaar nooit meer aan zullen beginnen. Maar buitenlandse onderzoeken tonen dat verreweg het grootste deel van tussenjaarkiezers een jaar later alsnog gaat studeren, en vaak succesvoller. Ook nu zijn er veel mogelijkheden om een tussenjaar, eventueel in Nederland, zo in te vullen dat het zowel leuk als zinvol is. En pas te gaan studeren als je echt gemotiveerd bent.

, en
bestuursleden TussenjaarKenniscentrum