Chef opinie NYT weg na artikel over legerinzet tegen eigen bevolking

Nieuws en opinie De chef van de opinieredactie van The New York Times treedt terug na de ophef over een opiniestuk waarin opgeroepen werd het leger in te zetten in steden waar protesten tegen politiegeweld uit de hand liepen.

Het hoofdkantoor van The New York Times in Manhattan.
Het hoofdkantoor van The New York Times in Manhattan. Foto AFP

De chef van de opinieredactie van The New York Times vertrekt met wederzijdse overeenstemming wegens een „significante systeemfout in het redactieproces”. Het aftreden volgt op het publiceren van een opinie-artikel vorige week waarin de regering wordt opgeroepen het leger in te zetten in Amerikaanse steden waar demonstraties tegen politiegeweld ontaardden in plundering en geweld.

James Bennets ontslag na ruim vier jaar als chef opinie volgt volgens een artikel in The New York Times (NYT) op een geschiedenis van controversiële keuzes, zoals het afbeelden van een cartoon waar de Israëlische premier Benjamin Netanyahu als blindegeleidehond van de Amerikaanse president Donald Trump fungeert. Ook een door Bennet binnengehaalde conservatieve auteur bleek in een opinie-artikel, getiteld ‘The Secret of Jewish Genius’, te hebben geciteerd uit een studie die mede was opgesteld door een aanhanger van racistische theorieën.

Senator Tom Cotton (Rep., Arkansas) schreef dat het leger moet worden ingezet tegen relschoppers. Foto AP

‘Send in the Troops’

Het vorige week gepubliceerde opiniestuk van de Republikeinse senator uit Arkansas Tom Cotton had als kop ‘Send in the Troops’ en beschreef onder meer onbewezen of foutieve links tussen de extreem-linkse groepering Antifa en de protesten naar aanleiding van de dood door politiegeweld van George Floyd. Het stuk leidde tot veel protest binnen en buiten de NYT. Achthonderd, pakweg de helft, van de redactie, schaarden zich achter een oproep om afstand te nemen van het stuk.

De leiding van de krant verklaarde donderdag dat het stuk „niet voldeed aan de standaarden”. Bennet, die het vurig oneens is met de inhoud van het gewraakte stuk, verdedigde de publicatie wel met het oog op de vorming van het publieke debat, waarbij hij wel aangaf „dat mijn visie hierop verkeerd kan zijn”. Op de redactie bood hij vrijdag zijn excuses aan voor de „pijn” die het stuk veroorzaakte,

‘We zijn beiden van mening dat het volgende stadium van de benodigde verandering op de opinieredactie niet door hem kan worden aangevoerd’

De opinieredactie valt bij de toonaangevende Amerikaanse krant buiten het domein van de hoofdredactie, wat ook een grotere afstand tot de nieuwsredactie met zich meebrengt.

De beslissing over Bennets terugtreden is in samenspraak met uitgever A.G. Sulzberger genomen. „We zijn beiden van mening dat het volgende stadium van de benodigde verandering niet door hem kan worden aangevoerd”, aldus een verklaring.

Philadelphia Inquirer

Bennet, die getipt werd als kandidaat hoofdredacteur, is niet het enige journalistieke kopstuk dat het veld ruimt sinds de protesten tegen politiegeweld uitbraken. De hoofdredacteur van The Philadelphia Inquirer, Stan Wischnowski, treedt deze week terug naar aanleiding van de kop ‘Buildings Matter, Too’ die zijn krant vorige week voerde. Het gelijkstellen van de schade aan historische gebouwen aan het leed van de slachtoffers waar de Black Lives Matter-beweging voor opkomt, stuitte op veel weerzin, ook op de redactie.