Brieven

Brieven 8/6/2020

Arjan Peters

Niet laconiek over doen

Delphine Lecompte neemt het op voor recensent Arjan Peters die ervan beschuldigd wordt zijn positie te misbruiken, ze zegt dat alle relaties asymmetrisch zijn (De één is aanbidder, de ander is slaaf, 3/6). We hebben het hier niet over vrijwillig gekozen relaties. We hebben het hier over recensies die een schrijver maken of breken, als kennelijk rechtgeaarde Hollander ben ik inderdaad van mening dat die alleen gebaseerd moeten zijn op het werk zelf en niets anders. Tja, kennelijk ben ik zo’n suffe Hollander.


Amsterdam

woningtekort

CPB geen realiteitszin

Het Centraal Planbureau (CPB) meent dat het woningtekort in de sociale sector het best kan worden aangepakt door de huurtoeslag los te koppelen van de huurprijs en alleen afhankelijk te maken van het inkomen en de samenstelling van het huishouden (CPB: schrappen subsidie beste aanpak woningtekort, 4/6). Volgens CPB-onderzoeker Stefan Groot zou hierdoor de „prikkel” verdwijnen om steeds maar luxer en groter te gaan wonen.

Dit betreft vooral corporatiewoningen, het recht op huurtoeslag is er alleen bij een maximale huurprijs, in 2020 is dat 737,14 euro. Om voor deze huizen in aanmerking te komen, is er niet alleen een maximuminkomenseis, maar ook een jarenlange wachtlijst. Het gaat om mensen met lage inkomens, alleenstaande moeders met een uitkering. Mensen die gewoon een huis nodig hebben. En, als ze dan geluk hebben, komt er na jaren eindelijk een woning vrij waarbij de kinderen een eigen slaapkamer kunnen krijgen. De jarenlange wachtlijsten zijn er omdat er een tekort aan woningen is. Maar de prikkel van voornoemde minima bij hun woningkeuze volgens het CPB? Luxer en groter...


Maastricht

Italië

Op het juiste spoor

Ook in Italië zijn er leiders die het land op het juiste spoor willen zetten. De gouverneur van de Italiaanse centrale bank, Ignazio Visco, pleit voor noodzakelijke ingrepen om een aantal structurele zwaktes aan te pakken (Italië kijkt nu naar structurele zwaktes, 3/6). Op het gebied van belastingen, onderwijs, infrastructuur en research ziet hij zijn land ernstig achterlopen. Miljarden besteden om nu te overleven zonder die zwaktes aan te pakken en de inertie van het verleden te doorbreken ziet hij als een heilloze weg. In het artikel worden twee andere vooraanstaanden genoemd, Vittorio Colao en Carlo Bonomi, die benadrukken dat de verlammende bureaucratie moet worden aangepakt. Waarbij de laatste opmerkt dat het kabinet toch weer de problemen voor zich uit lijkt te willen schuiven. Wordt de boodschap van deze Italiaanse leiders niet juist ondergraven door al die Europeanen die van solidariteit en giften spreken? Zij kunnen het geluid van de ‘Verstandige Vier’ heel goed gebruiken.

Annexatie westoever

Wees harder, Nederland!

Weerzinwekkend, hoe Israël steeds verder gaat in het terroriseren van de Palestijnen. Nu weer met de voorgenomen annexatie van delen van de Westelijke Jordaanoever (Bij annexatie staat Palestijnen weinig goeds te wachten, 3/6). Als dit Joden zou worden aangedaan, was de wereld te klein en zou de verontwaardiging van de internationale gemeenschap over zo veel agressief antisemitisme meteen leiden tot harde maatregelen. Nederland, stop met die huichelachtige verbale protesten tegen het onmenselijke Israëlische optreden en sluit je aan bij de stroming in Europa die harde sancties wil.

Correcties/aanvullingen

China en Hongkong

In het commentaar De wereld moet erop toezien dat China zich aan de afspraken houdt (6/6, O11) stond dat het VK visa wil geven aan drie miljoen inwoners van Hongkong. Dat was niet correct. Drie miljoen Hongkongers die geboren zijn voor de overdracht van Hongkong aan China in 1997 komen in aanmerking voor een speciaal Brits paspoort. De rechten die deze pas geeft wil de regering-Johnson nu uitbreiden. De pas zou wonen en werken in het VK mogelijk maken en mogelijk ook uitzicht gaan bieden op staatsburgerschap.