Opinie

Inbox van de redactie

Wat schreven de lezers deze week aan de redactie Opinie? Een indruk.

Uw brieven volgden deze week de golven van verontwaardiging of bewondering over de drukke demonstratie op de Dam. Direct na het protest, maandag, verbaasde u zich er vooral over hoeveel mensen ondanks het virus dicht op elkaar stonden en waarom burgemeester Halsema dat had toegestaan. Pas enkele dagen later kregen we de eerste brieven over het eigenlijke onderwerp: racisme, niet alleen in de VS, maar ook hier.

„Het recht op demonstratie is een grondrecht”, schrijft Koos Achterhof. „Ook in tijden van pandemieën moet je het alleen beperken indien er een uiterste noodzaak is.” Wel had hij bezwaar tegen de motivatie van Halsema, die zei dat de demonstratie te belangrijk was om te ontbinden. „Over de inhoud mag een burgemeester geen oordeel geven.”

Die inhoud was voor Hanneke Slop juist wél doorslaggevend. „Het lijkt wel alsof de essentie van leven alleen nog maar gaat over corona”, schrijft ze. De demonstratie ging voor haar „echt over iets wezenlijkers”. En juist daarom betreurt Arti Abhilakh Missier de ophef die door het optreden van Halsema is ontstaan. „Waar zij misschien dacht iets goeds te doen voor de gekleurde medemens, zorgt haar beslissing voor meer antipathie”, schrijft zij. „De aandacht voor racisme [is] volledig overschaduwd.” Sara Vermeulen was „diep onder de indruk” van de demonstratie en ook van de „burgerlijke ongehoorzaamheid” die ervoor nodig was.

Had de burgemeester iets anders kunnen doen? Lena Jungmann denkt van wel. „Ze had ook door een microfoon de mensen kunnen vragen weg te gaan. Dan had ze tenminste iets geprobeerd.” Want hoe belangrijk het protest volgens haar ook is, demonstreren vindt ze nu niet zo’n goed idee. Ze pleit voor een „time-out” van ongeveer een half jaar. Dan is, schrijft ze, ook Sinterklaas er weer, „met zijn white privilege”.

chef Opinie