Brieven

Brieven

Foto Merlin Daleman

1,7 miljoen Nederlanders zingen in koorverband en het aantal jaarlijkse uitvoeringen van ‘Matteüssen’ en ‘Johannessen’ van Bach loopt op tot in de honderden. Waarom zingen Nederlanders zo massaal? Omdat het leuk is, en goed voor het soepel houden van lichaam en geest. Het sociale aspect van het zingen in een koor is niet te onderschatten. Zorgde vroeger de kerkgang voor sociale cohesie, nu is de wekelijkse koorrepetitie onmisbaar voor velen. Lief en leed worden gedeeld en men zorgt voor elkaar. Concerten met alles erop en eraan (professionele begeleidende musici en professionele solisten) zijn hoogtepunt in het jaar en een verrijking van het culturele landschap. Juist omdat er zo massaal wordt gezongen in Nederland, is het niet verwonderlijk dat via superverspreiding een paar koren in Nederland te lijden hebben gehad onder een Covid-19-uitbraak. Net zoals er uitbraken geweest zijn in vliegtuigen, openbaar vervoer, restaurants, bij familiebijeenkomsten. Vliegen, sporten, naar een restaurant gaan: het mag allemaal (bijna) weer. Maar zingen in groepsverband voorlopig niet. Dat er uitbraken hebben plaatsgevonden in koren, wil niet zeggen dat het zingen zelf de oorzaak is van de verspreiding. De Duitse hoogleraar aerodynamica Christian Kähler toont in een onderzoek naar de verspreiding van vochtdruppels bij zangers en blazers aan, dat er op een afstand van een halve meter voor een zanger nauwelijks luchtbeweging plaatsvindt. Het maakt daarbij niet uit hoe hard of op welke toonhoogte er wordt gezongen. Ook de ademhaling vanuit buik of de borst maakt geen verschil. En wat de verspreiding van het virus via aërosolen betreft: volgens hoogleraar infectiepreventie Andreas Voss (Radboudumc) spelen die geen rol van betekenis in de verspreiding. „Het valt niet geheel uit te sluiten, maar het overgrote deel van de infecties ontstaat door de grote druppels en door indirect contact.” (Trouw, 29 mei) De korenwereld is druk doende een protocol op te stellen voor het zingen, waarin voldoende afstand houden en goed ventileren van de ruimte bovenaan staan. Een verantwoord protocol dat tegemoet komt aan dezelfde inzichten die het sportscholen, restaurants en musea mogelijk maakt de deuren weer te openen. Zorg dat Nederland weer kan zingen. Ook in het nieuwe normaal.

, , , , , ,
namens de solistenwerkgroep van het Platform voor Freelance Musici