Brieven

Brieven 3/6/2020

Demonstratie op de Dam

Lege Dam was beter

Indrukwekkend hoe burgemeester Halsema op 4 mei naast de koning en vier anderen stond op een verder lege Dam. De commissaris van de koning mocht er niet eens bij zijn. Maandag stond ze toe dat de Dam werd overstroomd door betogers voor een overigens, onbetwist, goede zaak. Zij motiveerde haar besluit door te wijzen op de eigen verantwoordelijkheid van de betogers. Heeft zij bij dat besluit ook rekening gehouden met haar eigen verantwoordelijkheid als burgemeester? Met haar verantwoordelijkheid voor alle Amsterdammers? Inbegrepen al die zorgmedewerkers die voor ons hún verantwoordelijkheid hebben genomen? Zou één demonstrant samen met de burgemeester op een verder lege Dam ook nu niet veel indrukwekkender zijn geweest?

Demonstratie op de Dam (2)

Waarom nu wel kritiek?

Regering en parlement zijn verontwaardigd over het coronarisico van de antiracismedemonstratie in Amsterdam. Maar waar waren zij toen KLM bleef doorvliegen op coronabrandhaarden, zoals China? Waar waren zij toen er gewoon carnaval gevierd werd? Waar waren zij toen de verpleeghuizen zonder bescherming hun werk moesten doen? Hun laksheid heeft duizenden doden gekost.

Demonstratie op de Dam (3)

Halsema is net Krikke

Burgemeester Halsema gebruikt ieder voor haar bereikbaar forum om te benadrukken dat zij is overvallen door het aantal deelnemers aan de demonstratie op de Dam op Tweede Pinksterdag, dat het toen te laat was om nog in te grijpen, en dat ze in overleg met de ‘driehoek’ (burgemeester, OM en politie) heeft besloten de inmiddels massale demonstratie te laten doorgaan. Dit doet sterk denken aan de manier waarop de Haagse ex-burgemeester Krikke de vreugdevuren bij Scheveningen en Duindorp van 2018 verdedigde. Ook zij verwees in haar verantwoording naar de driehoek die had besloten de vuren te laten doorgaan. Krikke was niet opgewassen tegen de druk uit Duindorp en Halsema niet tegen die van de organisatoren van de op zich terechte demonstratie. Krikke wist dat de houtstapels te hoog waren en Halsema kende de regels: anderhalve meter afstand is verplicht. We weten hoe het met het burgemeesterschap van Krikke is afgelopen.

Demonstratie op de Dam (4)

Verkeerde aandacht

Ook al willen we het soms niet zien, racisme en wit privilege zijn ook in Nederland aanwezig. Net zoals het coronavirus dat, in tegenstelling tot mensen, niet discrimineert. Een tweede besmettingsgolf ligt op de loer en is door de drukbezochte Black Lives Matter-demonstratie op de Dam mogelijk een stap dichterbij. Voor de medewerkers in de zorg moet dat als een klap in het gezicht voelen. Demonstreren is en blijft een recht, maar kan ook op een ruimere locatie of in een andere vorm. Er kan en moet gelijktijdig tegen racisme én verspreiding van het coronavirus worden gestreden. De organisatie én de gemeente Amsterdam zijn ernstig nalatig geweest. Het ergste is nog dat alle aandacht die nu uitgaat naar de lakse opvolging van de RIVM-richtlijnen koren op de molen is van de tegenstanders van de antiracismebeweging, en afleidt van haar strijd.

Correcties/aanvullingen

Citaat Marianne Moore

In ‘In verbeelding is ook waarheid te vinden’ (30/5, p. 30-31) werd het citaat van dichter Marianne Moore onjuist weergegeven. Zij schreef over ‘denkbeeldige tuinen met echte padden’, niet ‘paden’.

Reinier de Graaf

In het artikel Buiten wordt het nieuwe binnen (30/5, p. 2-3) werd architect Reinier de Graaf per abuis Peter de Graaf genoemd.

Mondkapjes

In Zo’n mondkapje hoeft niet saai te zijn (30/5, p. L14-L15) stond dat stofzuigerzakken geschikt zijn om als mondkapje te gebruiken. Het Nederlands Normalisatie Instituut heeft in een instructie laten weten dat het het gebruik van dit materiaal ontraadt.