Aantal aanmeldingen voor universiteit groeit door corona

Hoger onderwijs Gevreesd werd dat de coronacrisis een negatieve invloed zou hebben op het aantal universitaire studenten, maar het tegenovergestelde lijkt nu te gebeuren.

Eerstejaarsstudenten op de Beestenmarkt in het centrum van Leiden voor hun introductieweek in 2016. Dankzij de coronacrisis lijkt het aantal eerstejaarsstudenten opnieuw te groeien.
Eerstejaarsstudenten op de Beestenmarkt in het centrum van Leiden voor hun introductieweek in 2016. Dankzij de coronacrisis lijkt het aantal eerstejaarsstudenten opnieuw te groeien. Foto Jerry Lampen/ANP

Universiteiten kunnen een forse stijging van het aantal nieuwe studenten tegemoet zien. Dat blijkt uit de aanmeldingscijfers die de Vereniging van Universiteiten (VSNU) deze woensdag publiceert. Gemiddeld hebben zich 6,5 procent meer studenten aangemeld voor een studie. Dat zijn er bijna zesduizend meer dan vorig jaar om deze tijd. Het gaat hier om voorlopige cijfers: pas in september, als studenten daadwerkelijk komen opdagen en hun collegegeld betalen, zijn de aantallen definitief.

Aankomende studenten hadden dit jaar tot 1 juni de tijd om zich in te schrijven voor een studie, een maand langer dan normaal vanwege de coronacrisis. Er werd gevreesd dat zich dit jaar minder nieuwe studenten zouden aanmelden voor een universitaire opleiding, omdat het onderwijs ook in het nieuwe collegejaar nog grotendeels online zal zijn.

Het tegenovergestelde lijkt nu te gebeuren. De stijging past in een trend: al jaren neemt het aantal studenten aan universiteiten toe. Maar dit jaar zorgt de coronacrisis voor extra aanmeldingen. Een van de redenen daarvoor is dat het tussenjaar uit de gratie lijkt te zijn. Normaal gaat zo’n 10 procent van alle vwo-scholieren na het eindexamen eerst een jaar reizen of werken, maar door de coronacrisis is dat een stuk lastiger geworden.

Lees ook over de toekomst van het hoger onderwijs: Hoorcollege volgt de student nog wel even online

„Het effect is dat scholieren denken: dan ga ik maar studeren. Dat is nu de beste optie”, zegt onderzoeker Theo Bakker, teamleider van de afdeling Analytics aan de Vrije Universiteit (VU). Hij werkte verschillende scenario’s uit om de in-, uit- en doorstroom van studenten te voorspellen. Bakker berekende dat een halvering van het aantal scholieren dat kiest voor een tussenjaar alleen al voor de VU tot een extra instroom van tweehonderd eerstejaars leidt.

Daarnaast verwacht Bakker een hogere instroom omdat meer vwo’ers zullen slagen voor hun eindexamen. „De normering van scholen is iets soepeler, omdat het centraal eindexamen niet doorging. Waar normaliter ongeveer 90 procent slaagt, gaan we nu uit van misschien wel 95 procent.”

Ook meer ouderejaars

Behalve meer eerstejaars, moeten universiteiten ook rekening houden met meer ouderejaars, door het opschorten van het bindend studieadvies (BSA). Eerstejaarsstudenten moeten normaliter een bepaald aantal studiepunten halen om door te mogen met hun studie. Dit jaar is besloten om het BSA door te schuiven naar het tweede jaar, omdat veel studenten buiten hun schuld studievertraging oplopen door de coronacrisis. „Normaal stopt 25 tot 30 procent van de eerstejaars”, zegt Bakker. „Nu mogen ze in principe door naar het tweede jaar. Dat vergroot de druk op het onderwijs.”

Ook verwacht hij dat studenten langer blijven studeren: een effect dat bij iedere economische crisis optreedt. Studenten die in het laatste jaar van hun studie zitten, gaan er bijvoorbeeld een tweede studie achteraan doen, om hun kansen te vergroten en de entree op een moeilijke arbeidsmarkt uit te stellen.

Lees ook over mensen die jong waren tijdens de crisis van de jaren tachtig: Verloren generatie? Na een aantal wanhopige jaren viel het allemaal wel mee

De stijging van het aantal aanmeldingen geldt zowel voor Nederlandse als voor internationale studenten. Dat is opvallend, omdat door de coronacrisis werd gevreesd voor het wegblijven van internationale studenten, die samen ongeveer 20 procent uitmaken van het totale aantal studenten aan Nederlandse universiteiten.

Uit een peiling van het Nuffic, de organisatie voor internationalisering in het onderwijs, onder ongeveer 900 internationale studenten bleek vorige week nog dat een kwart van hen dit jaar níét naar Nederland denkt te komen.