Geen windmolen in Polen

Economie en recht Deze rubriek belicht elke week kwesties uit het bedrijfsleven waarover de rechter zich onlangs uitsprak. Ditmaal: Europees recht.

Foto Bas Czerwinski/ANP

Het inmiddels failliete Eco-Wind Construction wilde in Opatów, Polen, een windturbinepark bouwen. Het bedrijf kreeg geen toestemming omdat de windmolens te dicht bij woningen waren gepland. De Poolse windturbinewet schrijft voor dat de afstand tussen turbine en woning minimaal tien keer de hoogte van de windmolen moet bedragen. In het voorstel van Eco-Wind zouden de turbines op 146 meter hoogte uitkomen en op 431 tot 703 meter van woningen verrijzen – waar dus ten minste 1.460 meter afstand was vereist. Eco-Wind vocht de afwijzing aan. De bestuursrechter in Kielce becijferde dat door de wet minder dan 1 procent van het Poolse grondgebied geschikt is voor windmolens van meer dan 100 meter hoogte. Dat kwam volgens hem feitelijk neer op een verbod. Hij wilde van het Europees Hof weten of dat door de beugel kon.

Het Hof kaatste de bal vorige week terug. EU-landen mogen, aldus het Hof, zelf kiezen welke maatregelen zij passend achten om de in Europees verband overeengekomen nationale streefdoelen voor energieverbruik uit hernieuwbare bronnen te halen. Voorwaarde is wel dat die maatregelen in het licht van die doelen „noodzakelijk en proportioneel” zijn. Of daaraan bij de afwijzing in Opatów is voldaan, dient de bestuursrechter in Kielce zelf na te gaan.

Uitspraak: ECLI:EU:C:2020:393