Onder meer voor de uitvoer van Zeeuwse mosselen naar bijvoorbeeld horecazaken aan de Belgische kust wordt gebruikgemaakt van kredietverzekeringen.

Foto Evert van Moort/Hollandse Hoogte

Interview

Kredietverzekeraar: ‘de echte pijn van de coronacrisis moet nog komen’

Edwin Busio | Kredietverzekeraar Kredietverzekeraars kregen na 2008 kritiek omdat ze de kredietcrisis verergerd hadden. Garantstelling van de staat moet dat nu voorkomen. „We willen ervoor zorgen dat deze crisis korter duurt.”

Zeeuwse mosselen op een buitenlands terras? Nederlandse tulpen in Italië? Bij handel als deze spelen internationale kredietverzekeraars als Atradius, Coface en Euler Hermes een grote rol. Met hun verzekeringen wordt jaarlijks in Nederland ruim 200 miljard euro aan handel mogelijk gemaakt.

Handelaars kunnen lastig zonder. Afnemers betalen hun rekeningen vaak pas na dertig of zestig dagen. Leveranciers verlenen op die manier kortlopend krediet aan de afnemers. Een kredietverzekering beschermt leveranciers tegen wanbetaling, en zorgt er daarmee ook voor dat afnemers eerder krediet krijgen.

Op momenten dat de economie hapert – zoals nu vanwege de coronapandemie – merken kredietverzekeraars dat direct, legt Edwin Busio, directeur van Coface Nederland uit. Hoe meer wanbetalers, hoe meer faillissementen, hoe meer de kredietverzekeraars moeten uitbetalen. „Onze voorspelling voor 2020 is dat wereldwijd het aantal faillissementen met 25 procent gaat stijgen.” Voor Nederland voorziet Coface zelfs een stijging van 33 procent. „Maar dat komt vooral omdat er weinig insolventies waren.”

Hoe gaat het tot nu toe met klanten?

„Dat is heel verschillend. We hebben klanten waar de activiteiten hetzelfde zijn, of beter. Daartegenover staan leveranciers waar de vraag deels en zelfs grotendeels is weggevallen. Aan de afnemerkant zien we een terugval in liquiditeit. Er wordt trager of niet betaald; het aantal incassomeldingen loopt nu structureel op.

„De verwachting is dat de gevolgen in de zomer pas echt goed zichtbaar worden. Veel leveringen die in februari en maart gedaan zijn, zouden met een betalingstermijn van zestig dagen in mei of juni betaald moeten worden. Voor klanten die dat niet doen of gedaan hebben, gaat dat in juli tot een incassozaak leiden. Kortom: de echte pijn van de crisis moet nog komen.”

In 2008 en 2009, tijdens de vorige grote economische crisis, was er veel kritiek op de kredietverzekeraars: ze zouden die hebben verergerd. Wat er gebeurde, zegt Busio, is dat de verzekeraars het bedrag waarvoor ze verzekerden verlaagden. „Bedrijven hadden door die lagere dekking moeite om op krediet zaken te doen. Dat was niet gunstig voor de Nederlandse economie. We hebben nu gezegd dat dit anders moet.”

Begin april kondigden de kredietverzekeraars samen met de Nederlandse overheid een garantstelling aan. De staat was bereid om voor 100 procent garant te staan op de eerste 12 miljard euro aan mogelijke schades. Sindsdien is er onderhandeld over de verdere invulling. Uiteindelijk is op aandringen van de Europese Commissie gekozen voor een garantstelling tot 90 procent, waardoor de Nederlandse regeling vergelijkbaar is aan die in enkele andere landen, zoals Duitsland.

Lees ook: Overheidsgarantstelling kredietverzekeringen niet 100 maar 90 procent

Hoewel dankzij de overheidsgarantie niet massaal verzekeringslimieten worden verlaagd, zal dat voor sommige bedrijven wel gedaan worden. Busio: „De staat zit er met belastinggeld in. Dus van ons wordt verwacht dat we nog steeds een selectie maken tussen risico’s die verantwoord en onverantwoord zijn. We blijven zo veel mogelijk bedrijven steunen waarvan we voor de crisis, dus voor maart, het verantwoord vonden om ze te verzekeren.”

Wat merken jullie van de andere maatregelen die de overheid neemt?

„Het is fantastisch dat de overheid zo snel een regeling heeft opgetuigd om de loonkosten grotendeels te betalen voor bedrijven in nood. Zonder hadden we nu al een stijging gezien van het aantal faillissementen.

„Juist daarom hebben wij gesprekken met de overheid gevoerd. Zonder de garantstelling zouden al die maatregelen voor niets zijn geweest. Dan zou de staat geld hebben betaald voor ondernemingen die alsnog failliet zouden gaan.

„Door deze regeling met de kredietverzekeraars hebben meer bedrijven de kans om weer op te starten, inkopen te doen op krediet en te handelen: bloemenexport naar Italië of mosselen naar de Belgische kust. Dat moet op gang komen, pas daarna komt er weer geld vrij om de leveringen te betalen en de salarissen te voldoen.”

De verzekeraars maken alle premies die ze dit jaar binnenkrijgen op hun kredietverzekeringen over naar de Nederlandse staat. Die betaalt de verzekeraars alleen een vergoeding voor hun werk, zoals debiteuren beoordelen en incasseren van vorderingen. „Voor de sector wordt dit hierdoor een matig financieel jaar, maar we staan er stevig voor, mede dankzij de strenge kapitaalregels en de herverzekeringsstructuur. De garantstelling gaat dan ook niet om de financiële gesteldheid van verzekeraars. We willen ervoor zorgen dat de crisis korter duurt dan de vorige keer.”