Opinie

Inbox van de redactie

Wat schreven de lezers deze week aan de redactie Opinie? Een indruk.

Moest NRC wel ‘zuinige vier’ schrijven om Nederland, Oostenrijk, Denemarken en Zweden mee aan te duiden, vroeg Adam van Dijk (zie pag. O 11-12). Ging de krant dan niet mee in een frame van de tegenstander? Ook Julius op de Beke stelde die vraag. Ameling Algra vroeg zich juist af hoe zuinig het is „om vier miljard uit te geven aan een al lang niet meer bestaande nationale luchtvaartmaatschappij?”

In een week waarin ook de ontleding van het complotdenken voor veel brieven en online reacties zorgde – en daar bleek u veel interessante gedachten over te hebben, die we helaas niet allemaal konden afdrukken – liep de discussie over een Europees herstelfonds hoog op. De relatie tussen Noord en Zuid, de gedeelde munt en de interne markt – briefschrijvers en online reageerders lijken er geharnast in te staan. Nederland was „een hebzuchtig neoliberale havik”, volgens P.J. Ludden en moest eindelijk de „waarheid laten doordringen” dat het veel geld verdient aan de euro. De Nederlandse houding, schreef John Nivard, „begint me fysiek tegen te staan.”

Op redelijke toon maar toch kort en krachtig mailde Paul Haverman: „750 miljard steun voor de Europese landen die zijn getroffen door het coronavirus. Is het onredelijk om als voorwaarde te stellen dat de pensioenleeftijd in alle landen gelijk getrokken wordt?” Grotere scepsis bij D. van Vliet, die wil dat we de correspondent in Italië laten uitzoeken „waar al dat geld heen gaat. Ik denk grotendeels naar de Cosa Nostra, de ’Ndrangheta, de Camorra” en andere maffia-organisaties.

H.J. van Vliet (vermoedelijk geen familie) had een zeker mededogen met premier Rutte en schreef dat Merkel hem maar op zijn plaats moest zetten: „niet helemaal afmaken”, alleen Europees klem zetten. „In Nederland hebben we hem denk ik nog wel even nodig.”

redacteur Opinie