Doorrekening

Nederlands klimaatbeleid kost ongeveer 3 miljard per jaar

De klimaatmaatregelen kosten Nederland zo’n drie miljard euro per jaar. Dat blijkt uit nieuwe berekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Het PBL nam de cijfers opnieuw door omdat een deel van het oude beleid niet in vorige kostenramingen was opgenomen. Het in 2019 gesloten klimaatakkoord vormt de basis voor het Nederlandse klimaatbeleid. Zes jaar eerder, in 2013, was echter al een Energieakkoord gesloten. De daarin vastgelegde afspraken leveren een post van ongeveer een miljard euro per jaar op, omgerekend zo’n 0,1 procent van het bruto binnenlands product. In het energieakkoord stonden afspraken over onder meer het terugdringen van de CO2-uitstoot en het verduurzamen van de energieopwekking. (NRC)