Opheffing Orlando Festival dreigt

Orlando Festival Het Orlando Festival, het oudste kamermuziekfestival van Nederland, dreigt te worden opgeheven. De ‘Cultuurtank Limburg’, adviesorgaan van de provincie, adviseert negatief over subsidie voor 2021-2024. Reden: ‘onvoldoende zakelijk toekomstperspectief’.

Op het Orlando Festival geeft celliste Larissa Groeneveld masterclasses in de bibliotheek van Abdij Rolduc
Op het Orlando Festival geeft celliste Larissa Groeneveld masterclasses in de bibliotheek van Abdij Rolduc Foto Senén Fernandez Garcia

Het Orlando Festival Kerkrade dreigt te worden opgeheven. Het kamermuziekfestival, dat 38 jaar bestaat, heeft een negatief subsidieadvies gekregen van de Cultuurtank Limburg die de Gedeputeerde Staten Limburg adviseert over de Cultuurplanperiode 2021-2024. Het wegvallen van de aangevraagde provinciale subsidie van 177.000 euro zou het einde betekenen van het Orlando Festival, het oudste kamermuziekfestival van Nederland. Daarmee verdwijnen ook veertig kamermuziekconcerten uit de regio.

„Wij zijn totaal verbijsterd. Dit advies komt uit de lucht vallen”, zegt Orlando-directeur en artistiek leider Henk Guittart. Tijdens de jaarlijkse monitoring die plaatsvond in de vier jaar dat de Cultuurtank aan het advies werkte, bereikte het Orlando Festival nooit kritiek, aldus Guittart. De bezoekersaantallen stijgen en het publieksbereik via radio en cd’s is groot: „We hebben ook geen waarschuwing gekregen. Na 38 jaar word je gewoon geruimd.”

In het conceptrapport geeft de Cultuurtank een summier, maar positief inhoudelijk oordeel over Orlando. Maar in de „bedrijfsvoering en (daarmee samenhangend) nieuw publieksbereik” schetst het festival geen „overtuigend toekomstperspectief”. Van de 15 punten die Orlando in 2016 kreeg toegekend, zijn er nog 10 over; 1 punt daarvan is voor artistieke relevantie.

Sinds het wegvallen van de rijkssubsidie in 2013 is het Orlando Festival voor een groot deel aangewezen eigen inkomsten: meer dan 65 procent van de begroting, aangevuld met subsidies van de provincie en gemeente Kerkrade.

Sinds 2019 wordt het festival wel weer ondersteund met 26.500 per jaar door het Fonds Podiumkunsten (2-jarige regeling), maar het SKL-bestuur vindt alsnog dat het Festival onwenselijk veel financiële risico’s loopt, zegt SKL-bestuursvoorzitter Ad ’s-Gravesande. „Als de programmering relevant is, zou je de aanvraag naar rato moeten honoreren.” In plaats daarvan is de bedrijfsvoering voor de Cultuurtank nu reden de aanvraag af te wijzen.

Ironisch genoeg bevat de positieve artistieke beoordeling een misverstand, zegt directeur Guittart. Volgens de Cultuurtank is „de traditie om hedendaagse componisten centraal te stellen […] vernieuwend”.

Dat is onzin, legt Guittart uit. „Onze aanvraag vermeldt Haydn, Mozart, Schubert, Brahms, Vermeulen, Pijper, Badings en Heppener als centrale componisten. Dit misverstand staat model voor de beperkte deskundigheid van de Cultuurtank.”

Het advies wordt in september behandeld in de statencommissie Cultuur en Samenleving. Provinciale Staten nemen begin oktober een besluit.

In een eerdere versie van dit artikel stond dat het Orlando Festival sinds 2013 helemaal geen rijkssubisidie ontvangt. Dat is hierboven aangepast.