Nederlands klimaatbeleid kost ongeveer 3 miljard per jaar

Klimaatafspraken Bij eerdere berekeningen werd uitgegaan van de kosten van het Klimaatakkoord van Parijs. Maar Nederland maakte al eerder klimaatafspraken, in 2013. Die kosten (52 miljard euro) lopen nog even door.
Een protest van Extinction Rebellion in Den Haag eerder dit jaar.
Een protest van Extinction Rebellion in Den Haag eerder dit jaar. Foto Koen van Weel/ANP

De klimaatmaatregelen kosten Nederland zo’n drie miljard euro per jaar. Dat blijkt uit nieuwe berekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Het PBL nam de cijfers opnieuw door omdat een deel van het oude beleid niet in de kostenramingen was opgenomen. Toch leveren die eerder gemaakte afspraken nog een post van ongeveer een miljard euro per jaar op.

Het klimaatakkoord werd in 2019 afgesproken en vormt de basis voor het Nederlandse klimaatbeleid. Op dat moment bestonden er echter al afspraken: het Energieakkoord uit 2013. Die ‘oudere’ kosten raamt het PBL nu op 52 miljard euro. Het planbureau heeft dat bedrag vervolgens over een periode van 2000 tot 2050 verdeeld, waarbij 2050 de deadline is van het internationale klimaatakkoord van Parijs. Daarmee komen de kosten van het oude beleid op een extra één miljard euro per jaar uit.

Lees ook: Vóór het klimaatakkoord? Elke organisatie heeft zijn eigen ‘mitsen en maren’

Het gaat omgerekend om ongeveer 0,1 procent van het bruto binnenlands product. De kosten zijn niet gelijkmatig verdeeld: tussen 2013 en 2023 is Nederland relatief meer kwijt aan het energieakkoord dan in de periode daarna. In het energieakkoord werden afspraken vastgelegd over onder meer het terugdringen van de CO2-uitstoot en het verduurzamen van de energieopwekking.

Het pakket maatregelen uit het energieakkoord heeft ervoor gezorgd dat Nederland vanaf dit jaar circa veertig megaton minder CO2 uitstoot. Dat is ongeveer een kwart van de huidige CO₂-uitstoot in Nederland, aldus het PBL. Het Planbureau kwam met nieuwe berekeningen van de klimaatkosten op verzoek van de Tweede Kamer. Forum voor Democratie stelde eerder dat de totale kosten van het klimaatbeleid bij 95 procent uitstootvermindering op 1.000 miljard euro zouden uitkomen.