Opinie

Geen bedevaart

In 010

De bisschop zelf opent de deur van de kathedraal, en dan gaat het bijna mis. Ik steek mijn hand toe, zie de lichte vrees op het gezicht van de geestelijke, en volsta geschrokken met een knikje. Waarna een rondgang volgt door het godshuis aan de Mathenesserlaan. „Kijk”, wijst mgr. Van den Hende naar de met rood-wit lint afgezette kerkbanken, „vanaf juni, wanneer de missen weer beginnen, mogen hier dertig mensen zitten.”

Met snelle tred loopt hij naar de Lourdeskapel, links voorin de kerk. Daar wil de bisschop van Rotterdam een verhaal kwijt. „In deze kapel zouden op 7 juni de relieken arriveren van de heilige Bernadette Soubirous, aan wie in 1858 in Lourdes Maria is verschenen. Maar door de corona-pandemie blijven de relieken voorlopig in de kluis. Dat is heel spijtig voor al die katholieken die hier in de kapel hadden willen bidden.”

Relieken, dat zijn toch losse onderdelen van heiligen, zoals auteur Godfried Bomans ze ooit omschreef? De bisschop minzaam lachend: „Het zijn overblijfselen van lichamen van heilig verklaarde personen, in dit geval een stukje huid.”

Niet alleen de reliek blijft door corona achterwege, ook de jaarlijkse Lourdes-bedevaart vanuit het bisdom Rotterdam, dat in totaal 470.000 katholieken telt. „Dat is heel spijtig voor al die zieken die in Lourdes nieuwe kracht en gemeenschap vinden, en enkelen zelfs genezing”, zegt de bisschop. „Sommige pelgrims zijn zo eenzaam dat Lourdes hun enige jaarlijkse uitstapje is.”

In de Lourdeskapel horen Maria, boven het altaar, en Bernadette Soubirous, links vooraan, het droeve verhaal van de bisschop met medeleven aan. „Dit is toch bij uitstek een plaats van gebed”, vindt Van den Hende.

Zelf bad de geestelijke in de H. Antonius in Scheveningen voor het einde van de pandemie, en daarnaast ging hij door met biechthoren, zij het op vier meter afstand. Katholieken wisten hun herder te vinden in coronatijd. Ze stuurden hem emails of gooiden een briefje door de deur van het bisschoppelijk paleis. „Wilt u bidden voor mijn zieke vader of voor mijn kapperszaak die bijna failliet is?”

Van den Hende sluit optimistisch af. „Vanaf 14 juni voor het eerst weer heilige communie. Uitgereikt door priesters achter plexiglas.”