Brieven

Brieven: reacties online onderwijs

Online onderwijs

Je hebt maar één studie

Net als Julia Pel (Zijn wij dan nu de verloren generatie?, 27/5) ben ik student en baal ik er enorm van nu te worden opgeleid tot een paramedicus die heel goed wordt in vooral online behandelen. Voor een oefentherapeut/fysiotherapeut is fysiek contact immers essentieel. Dat geldt tevens voor studenten verpleegkunde, verloskunde etc. Ook zij studeren nu thuis. Daarbij worden de standaarden voor (praktijk)toetsen als gevolg van de coronacrisis verlaagd. Wilt u hen, na hun afstuderen, aan uw ziekbed hebben?

Verder nemen zorginstellingen op dit moment weinig stagiaires aan, waardoor veel studenten vertraging oplopen. En dat terwijl een student tegenwoordig maar één kans krijgt om een studie te volgen. Voor een tweede studie betaalt hij/zij al snel twaalfduizend euro.

Ik hoop heel erg dat er een aparte regeling komt voor studenten aan (para)medische opleidingen, waar veel leerlingen ontzettend begaan zijn met hun studie en nu de kans mislopen om straks een goede kwaliteit van zorg te waarborgen, mocht dit nog een heel studiejaar gaan duren.

via nrc.nlOnline onderwijs (2)

In de kou

Julia Pel heeft helaas gelijk. Van het mbo tot het hbo en het wo lijden studenten onder de vertraging van hun studie. Ik ben zelf docent in het mbo-onderwijs en wij doen ons best om alle theoriedelen van het curriculum uit te voeren.

Maar zoals Pel zegt, contacten met medestudenten in een werkgroep of ad hoc-contact met een docent is van grote waarde voor een studie. Deze regering roept dat jongeren met ideeën moeten komen, zolang het maar niet gaat over het hervatten van het onderwijs.

Het is schandelijk hoe zij de jongeren in de kou laat staan!

via nrc.nlOnline onderwijs (3)

Kwaliteit lijdt eronder

Het relaas van Julia Pel is mij, docent in het hbo, uit het hart gegrepen. De snelheid waarmee bepaalde maatregelen worden genomen en vervolgens door studenten, collega’s en management worden geaccepteerd, verbaast mij ook. En het is niet alleen de sociaal-emotionele ontwikkeling van studenten die wordt geraakt, in een fase van hun leven die vraagt om groepsbinding en -vorming.

Ook de kwaliteit van het onderwijs lijdt hieronder – daar wordt maar heel weinig over gesproken.

De centrale vraag zou niet moeten zijn: ‘Hoe kan studievertraging worden voorkomen?’, maar ‘Hoe kunnen we onder deze omstandigheden voldoende kwaliteit leveren in het onderwijs?’.

Online onderwijs heeft specifieke voordelen, met name voor kennisoverdracht of contact met kleine groepen, maar er lijkt nu vergeten te worden dat onderwijs zonder tussenkomst van een beeldscherm weer hele andere specifieke voordelen heeft. Probeer maar eens een vruchtbare interactieve bijeenkomst met een groep van 24 studenten online te realiseren. Het rendement is echt niet te vergelijken met het werk dat je kan verrichten als je samen in een klaslokaal zit. Online onderwijs is een mooie aanvulling, maar geen vervanging van de ontmoetingen tussen studenten en docenten in een klaslokaal. We moeten dan ook niet accepteren dat studenten een jaar lang achter een scherm moeten zitten, maar doorzoeken tot we betere oplossingen gevonden hebben.

via nrc.nlOnline onderwijs (4)

Hard achteruit

Studenten moeten tegen tegenslag kunnen, vinden veel mensen. Ze vergeten hoeveel studenten voor hun opleiding hebben betaald, een studie die nu ook nog eens ver in kwaliteit is gedaald. Ook moeten we de sociale ontwikkeling die studenten doormaken tijdens een reguliere studie niet onderschatten. Online onderwijs maakt dat studenten er op academisch en sociaal vlak hard op achteruitgaan, terwijl ze het minst vatbaar zijn voor de ziekte. Jammer dat daar niet meer over gepraat wordt.

student Bouwkunde, Delft