Brieven

Brieven 28/5/2020

Boa’s

Eerst onderzoek doen

De boa’s vragen om een verbeterde uitrusting (Boa’s de straat op voor wapenstok en pepperspray, 26/5). Het is een typisch voorbeeld van te snel naar een oplossing zoeken, zonder naar de oorzaak te kijken. Een betere uitrusting van de boa’s leidt echt niet tot minder agressiviteit onder burgers. Sterker nog, ik vermoed eerder het tegenovergestelde. Waarom vertonen burgers meer agressie? Komt er sentiment los door berichtgeving in de media? Is het iets in de houding van de boa zelf? Heeft integriteit of het ontbreken daarvan bij de politiek er iets mee te maken? Vragen genoeg die eerst gesteld moeten worden voordat agressie met agressie wordt beantwoord. De geschiedenis heeft toch wel geleerd dat dat alleen maar verliezers tot gevolg heeft.

Cultuur

Kritiek op Youp is simpel

Diederik Ebbinge denkt in zijn brief Kunstenaars staan op omvallen, jij hangt de nar uit (26/5) zelf nog makkelijker te kunnen scoren dan Youp door hem op één lijn te stellen met Thierry Aartsen van de VVD. De essentie van de discussie ziet Ebbinge echter over het hoofd, namelijk dat het huidige subsidiestelsel verouderd is en gebaseerd op verkeerde aannames en vooroordelen. Bijvoorbeeld dat een lagere ticketprijs nieuw publiek lokt naar bijvoorbeeld klassieke muziek. Er is nog nooit één arbeider bij de Matinee op de Vrije Zaterdag in het Concertgebouw geweest, en er zijn fondsen die serieus denken dat als je Bach gaat ‘rappen’ dat er dan jongeren naar de Matthäus Passion komen... Evenzo vergaat het nu: waar is de solidariteit in de cultuursector? Als kleine culturele ondernemer die twee prachtige concerten geannuleerd zag en 50.000 euro inkomstenderving had, kan ik geen beroep doen op ‘cultuursteun’. Kom op gesubsidieerden, kom uit je benauwde veste en ga voor echte solidariteit en rechtvaardigheid, dat wil zeggen dat de zwaarst getroffenen steun krijgen en niet alleen de gesubsidieerden. Protesteer bij de minister! Femke Halsema zei het treffend: we moeten het kleine café steunen en niet Starbucks en de fout die nu gemaakt wordt is dat men denkt dat alle niet-gesubsidieerden Starbucksen zijn en alle gesubsidieerden kleine cafés (quod non).


concertorganisator

Wetenschap

Grote slag toegebracht

In het artikel Zet er ‘corona’ op en je onderzoek krijgt aandacht (23/5) laat de auteur een belangrijk punt onbesproken. De grote hoeveelheid aan publicaties die in korte tijd zijn verschenen in de meest vooraanstaande medisch-wetenschappelijke tijdschriften bewijst dat journalistieke en redactionele overwegingen zwaarder wegen dan het resultaat van een gedegen peer review. Als bijvoorbeeld president Trump bekend maakt dat hij profylactisch chloroquine slikt, komt The Lancet al enkele dagen later met een uitgebreid artikel over de negatieve gevolgen daarvan.

In deze populistische tijd, waarin steeds vaker wetenschappelijke kennis als ‘een mening’ wordt gezien in plaats van het fundament van de kennis, is het van het grootste belang dat we zuinig zijn op de betrouwbaarheid van onze bronnen. Het coronavirus kan daarom de geneeskunde een nog grotere slag toebrengen dan tot nu toe al het geval was: het einde van evidence-based medicine.


uroloog en SCEN-arts
uroloog