Onderzoek: ‘Schade aan huizen langs kanaal komt niet door werkzaamheden’

Baggeren Honderden woningen langs het kanaal Almelo - de Haandrik zijn afgelopen jaren beschadigd. Maar dat komt niet door baggerwerkzaamheden, concluderen onderzoekers.

Woningen langs het kanaal Almelo - De Haandrik, Overijssel. Honderden woningen zijn hier beschadigd de afgelopen jaren.
Woningen langs het kanaal Almelo - De Haandrik, Overijssel. Honderden woningen zijn hier beschadigd de afgelopen jaren. Foto Eric Brinkhorst

Er is geen verband vastgesteld tussen baggerwerkzaamheden in het kanaal Almelo - De Haandrik en honderden huizen naast het kanaal die de afgelopen jaren ernstig beschadigd raakten. Wel zou op sommige plekken sprake geweest zijn van trillingsschade.

Dat concluderen de onderzoeksbureaus Deltares en TNO. Ze presenteerden hun bevindingen dinsdagavond tijdens een online presentatie.

Ruim 340 gezinnen, wonend in een strook met lintbebouwing van zo’n vijf kilometer langs het kanaal Overijsselse kanaal, rapporteerden de afgelopen jaren ernstige schade aan hun woning. Ze wezen op scheuren en verzakkingen, die zouden zijn veroorzaakt door baggerwerkzaamheden in de periode 2011-2016. Enkele bewoners hebben hun huis verlaten of voelden zich zo onveilig in hun woning dat ze op eigen initiatief tijdelijk elders zijn gaan wonen.

De provincie Overijssel kondigde daarop aan ‘een tweede Groningen’ te willen voorkomen en liet Deltares en TNO onderzoek doen. Een onafhankelijke adviescommissie hield toezicht op beide onderzoeken.

Tijdens de online presentatie dinsdag kregen omwonenden te horen dat de onderzoekers geen verband konden vaststellen tussen de baggerwerkzaamheden en de schade. Ook de als gevolg van de kanaalverbreding toegenomen scheepvaart zou niet de oorzaak zijn.

De adviescommissie adviseert wel nader onderzoek naar trillingsschade te doen bij woningen die binnen 45 meter van het kanaal staan. Het zou in totaal om zo’n vijftig woningen gaan.

Meer vraagtekens

Jan de Haan, voorzitter van bewonersvereniging Kant nog wal zegt de uitkomsten van het onderzoek te betreuren: „Dit roept meer vraagtekens op dan dan het vragen beantwoordt. Het gekke is dat de onderzoekers erkennen te weinig gegevens te hebben, maar vervolgens wel grote aannames doen op basis van het weinige dat ze wel weten. Daarnaast staan hier langs het kanaal wel 30 procent van de woningen in de steigers. Dat is in wijken die verder van het kanaal af liggen niet zo.” Het voelt erg onbevredigend, zegt De Haan, „dat we hier ook na anderhalf jaar nog geen antwoord op krijgen”.

Gedeputeerde Bert Boerman (Water en Mobiliteit, ChristenUnie) zegt de gevoeligheden te begrijpen. „Mensen hebben een thuis nodig waar ze zich veilig in voelen, dat is nu niet het geval. Natuurlijk is dat voor ons een zorg.” Hij belooft de bewoners voor het einde van het jaar uitsluitsel te geven. „Schade veroorzaakt door de overheid vergoeden we. En ook bij schade met andere oorzaken bieden we een helpende hand.”

De Haan is daar blij mee, zegt hij. „Maar we willen óók weten wat hier nu precies gebeurd is. Met name in de eerste jaren, 2011 en 2012, is in een crisistempo gedrild en gebaggerd. Daar hebben de onderzoekers geen informatie over kunnen vinden. Maar als we niet weten wat er misgegaan is, hoe kunnen we ons dan weer veilig in onze huizen voelen?”

Begin juni buigen Provinciale Staten in Overijssel en de betrokken gemeenten zich over het onderzoek.