Hogere kosten voor fiscus

Economie en recht Deze rubriek belicht elke week kwesties uit het bedrijfsleven waarover de rechter zich onlangs uitsprak. Ditmaal: fiscaal recht.

Foto Remko de Waal/ANP

Een belastingadviseur had jarenlang opzettelijk onjuiste aangiften voor cliënten ingediend bij de Belastingdienst. Naar schatting werd daarmee de Nederlandse schatkist voor bijna 2 miljoen euro gedupeerd. Hoewel de adviseur veroordeeld is voor oplichting en valsheid in geschrifte, zint het de fiscus niet dat hij flink hogere kosten had om de duizenden verkeerd ingediende aangiften te controleren en corrigeren. De Belastingdienst vordert de extra arbeidskosten van zo’n 400.000 euro terug van de belastingadviseur. Mag dat? Over die vraag boog de Hoge Raad zich onlangs. Nederlands hoogste rechtsorgaan stelt voorop dat de fiscus al een arsenaal aan middelen heeft bij onjuiste aangiften: fiscale boetes of strafrechtelijke maatregelen. Het verhalen van meerkosten via publiekrechtelijke weg is echter bij wet uitgesloten, stelt de Hoge Raad. En via privaatrechtelijke weg verhalen zou een „onaanvaardbare doorkruising vormen” van de publiekrechtelijke regels met betrekking tot heffen en invorderen van belasting. Ook het argument dat er bijzondere omstandigheden zijn – de adviseur handelde op grote schaal en systematisch opzettelijk – vindt de Hoge Raad niet overtuigend „omdat er geen duidelijk en in de praktijk eenvoudig te hanteren onderscheid” is te maken met andere gevallen van opzettelijk onjuiste aangiften.

Uitspraak: ECLI:NL:HR:2020:890