Politiek Limburg wil opheldering over dure handel in grond

Grondhandel Een regeling voor de verkoop van bouwkavels in Limburg kostte veel meer dan bekend. Provinciale en lokale politici van bijna alle partijen hebben vragen.

‘Boskavel’ in Bergen.
‘Boskavel’ in Bergen. Foto Merlin Daleman

Provinciale Staten van Limburg eisen opheldering over de ruimte-voor-ruimteregeling in die provincie. In schriftelijke vragen aan Gedeputeerde Staten zeggen alle fracties – met uitzondering van PVV en FvD – „met verbazing” kennis te hebben genomen van de resultaten van een onderzoek van NRC en De Limburger naar de uitvoering van de regeling.

Zaterdag meldden beide kranten dat de verkoop van bouwkavels op het platteland, waarmee de twintig jaar geleden gemaakte sloopkosten van lege varkenstallen terug verdiend moest worden, uit de hand is gelopen. De zogenoemde ruimte-voor-ruimteregeling ging gepaard met grondspeculatie, bomenkap en vriendendiensten.

De kosten voor de uitvoering van de regeling, die 36,3 miljoen euro subsidie moest terugverdienen, liepen tot op 93 miljoen euro. De fracties willen weten hoe dat kon. Er moet ook helderheid komen over de grondspeculatie en het overtreden van de aanbestedingsregels door het bedrijf dat de regeling uitvoert. De provincie is eigenaar van het bedrijf.

Lees ook: Grondspeculatie, bomenkap en vriendendiensten in Limburg

Bevoordeling Knops

Uit het onderzoek bleek ook dat staatssecretaris Raymond Knops (Binnenlandse Zaken, CDA), toen hij nog Kamerlid was, bij een grondtransactie met het ruimte-voor-ruimtebedrijf bevoordeeld is. Hij kreeg meer grond met een woonbestemming dan waarvoor hij had betaald. De SP-fractie in zijn woonplaats Horst aan de Maas wil dat de gemeenteraad inzage krijgt in zijn dossier. Knops bestrijdt bevoordeeld te zijn.

Openheid moet er volgens de SP ook komen over een geheime deal die de gemeente in 2013 sloot met deelnemers aan de ruimte-voor-ruimteregeling. Zij waren onder verantwoordelijkheid van Knops als wethouder voor ruimtelijke ordening door de gemeente benadeeld. Acht van hen werden, onder oplegging van geheimhouding, voor enkele tonnen afgekocht. De andere 25 deelnemers, die geen advocaat in de arm hadden genomen, kregen niets. De SP wil alsnog compensatie voor deze groep.