Negenduizend huishoudens kunnen huur niet betalen

Sociale sector Woningcorporaties hebben sinds maart bijna 9.000 meldingen gekregen van betalingsproblemen. Ze verwachten een toename.

Sinds het begin van de coronacrisis hebben bijna negenduizend huurders zich met betalingsproblemen bij hun woningcorporatie gemeld. Dat blijkt uit een inventarisatie van NRC onder 197 corporaties, die samen zo’n 1,6 miljoen (van de 2,4 miljoen) sociale huurwoningen bezitten. De corporaties verwachten dat het aantal huurders met financiële problemen de komende tijd zal groeien.

Door betalingsproblemen van deze groep zijn de huurachterstanden bij corporaties, die al jaren kleiner worden, weer gegroeid, laat corporatiekoepel Aedes in een reactie weten. „We hopen dat de financiële problemen voor deze huurders tijdelijk zijn, want voor hen is dit verschrikkelijk”, zegt bestuurslid Hester van Buren.

Lees ook: Geen omzet maar wel huur - steeds meer huurders in de problemen

NRC vroeg bij 22 regionale samenwerkingsverbanden van corporaties cijfers op over huurachterstanden. Corporaties houden er rekening mee dat zich nog een golf van huurders met financiële problemen meldt. Ze vermoeden dat huurders de afgelopen tijd hun buffers hebben opgebruikt. „Hoe langer de maatregelen tegen het coronavirus blijven gelden”, zegt Aedes-bestuurder Van Buren, „hoe groter deze groep wordt”. Uit onderzoek van het Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector blijkt dat ruim 360.000 huishoudens door de aanhoudende coronacrisis onzeker zijn over hun inkomsten.

Relatief gezien gaat het nu nog om een kleine groep huurders: iets meer dan een half procent. In totaal telt Nederland 274 corporaties die 2,4 miljoen sociale huurwoningen in hun bezit hebben. „Ik had verwacht dat de groep groter zou zijn”, zegt ook Van Buren.

Vast inkomen

Wat daarbij een rol speelt, is dat een groot aandeel van bewoners van corporatiewoningen – landelijk 61 procent – een vast inkomen heeft uit een uitkering, bijvoorbeeld een pensioen of bijstand. „Daarnaast houden we er rekening mee dat er een groep mensen is die hun kop in het zand steken. Die hebben zich nog niet bij ons gemeld.” Schaamte speelt daarbij volgens Van Buren vaak een rol.

De hardst getroffen huurders zijn zzp’ers en freelancers, die hun inkomen hebben zien wegvallen, en huurders van bedrijfsruimtes. „Bedrijfsruimtes van corporaties zijn vaak klein, en worden verhuurd aan ondernemers zoals kappers. Zij hebben harde klappen gehad”, zegt Van Buren.

Getroffen huurders hoeven zich vooralsnog geen zorgen te maken over hun woonsituatie. Landelijk is afgesproken dat niemand uit zijn huis wordt gezet tijdens de coronacrisis. Daarnaast zeggen corporaties voor elke huurder een oplossing ‘op maat’ te zoeken. In de praktijk is dat vaak uitstel van huurbetaling of het treffen van een betalingsregeling, in sommige gevallen wordt de huurverhoging uitgesteld of de huur zelfs kwijtgescholden. Er zijn ook corporaties die vervangende woonruimte met een lagere huur voor deze getroffen groep huurders zoeken, of hen helpen gebruik maken van de nieuwe overheidsregelingen.

Huur niet kunnen betalen pagina 10-11