Brieven

Onbevoegde leraren

Dit lapmiddel is slecht voor het onderwijs

Illustratie
Illustratie Cyprian Koscielniak

Door de coronacrisis hebben we gezien waar het lerarencorps toe in staat is: binnen de kortste keren was het online onderwijs een feit. Ook konden ouders eigenhandig ervaren dat het begeleiden van hun kroost nog niet zo’n eenvoudige taak is. Want leg je kind maar eens helder uit waarom ‘het gestrande schip’ met één d wordt geschreven, maar er twee d’s nodig zijn in ‘het schip strandde’.

Deze context maakt het besluit van minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs, ChristenUnie) om bij wijze van vierjarig experiment vanaf september onbevoegden les te laten geven op basisscholen in Almere, Den Haag, Amsterdam, Rotterdam en Utrecht des te opmerkelijker. Met deze ‘oplossing’ trekt Slob een lange neus naar de ouders en de leraren. De eerste groep wil een professional voor de klas. De tweede voelt zich niet erkend en gewaardeerd. Kennelijk doet hun jarenlange opleiding er niet meer toe en mag iedereen met wat verstand van zaken voor de klas staan. Op deze manier moedig je jonge mensen niet aan om voor het leraarschap te kiezen en verbrokkel je het aanzien van het vak nog meer. Daarbij verdoezelt het aanstellen van onbevoegden het werkelijke probleem, namelijk het tekort aan bevoegde leraren. Voor je het weet maakt politiek Den Haag van dit ‘tijdelijke’ experiment een vast gegeven en wordt hiermee het tekort aan échte leraren alleen maar in stand gehouden.