Onderzoek

Middenhuur geen prioriteit corporaties

Huurwoningen Woningcorporaties willen wel middenhuurwoningen bouwen, maar blijven huiverig zolang het formeel niet hun taak is.

Een bouwproject in Buiksloterham, Amsterdam-Noord.
Een bouwproject in Buiksloterham, Amsterdam-Noord. Foto REMKO DE WAAL / ANP

Een meerderheid van de woningcorporaties geeft het bouwen van middenhuurwoningen geen prioriteit. Zolang de rijksoverheid corporaties niet formeel de taak geeft zich met middenhuur bezig te houden, zegt bijna 60 procent van de corporaties andere ambities voorrang te geven, zoals nieuwe sociale huurwoningen, verduurzaming van hun woningbezit en het betaalbaar houden van de huren. Dat blijkt uit onderzoek van adviesbureau Stec Groep, dat 61 van de 274 corporaties vroeg naar hun opvattingen over middenhuurwoningen, huizen met een maandelijkse huur van zo’n 700 tot 1.000 euro.

„Corporaties worden op verschillende aspecten bevraagd en het zijn kostbare ambities die ze moeten realiseren”, zegt Bart Dopper, een van de auteurs. „Ze kunnen dus niet alles doen. Dat hun kerntaken dan voorrang krijgen, is volstrekt logisch.”

Nederland kampt met een tekort van minimaal 80.000 middenhuurwoningen en dat tekort zal verder oplopen door de coronacrisis, verwachten de onderzoekers. Dopper: „De laatste jaren is de groep mensen met flexibele contracten gegroeid. Zij hebben het nu zwaar en zijn onzeker over hun toekomst. Daardoor wordt huren relatief aantrekkelijker dan kopen en dus zal de vraag naar huurwoningen toenemen.”

Minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken, D66) ziet vanwege het huidige tekort graag dat corporaties zich nadrukkelijker met middenhuur gaan bemoeien. Maar het beleid dat zij voert verleidt corporaties daar nog niet toe, zegt Dopper.