Opinie

Investeer nu in de groene economie!

De coronacrisis vraagt om investeringen van de gemeente Rotterdam. In opleidingen mét inkomen en in initiatiefnemers voor groene energie. Ook de haven moet op de schop, vindt Stephan Leewis. Die moet een centrale rol gaan spelen in de overgang naar schone energie.

Illustratie Ank Swinkels

De inzet op een eerlijke en duurzame samenleving is de enige logische optie om Rotterdam uit de economische crisis te krijgen. Daarom is het ook zo goed dat de Rotterdamse haven ervoor kiest om juist nu te investeren in waterstofproductie als vervanger van olie en kolen. Ook de gemeente moet door op deze lijn: niet bezuinigen maar juist de portemonnee trekken. Investeer in mensen zelf en in duurzame technieken van toekomst. In Rotterdam zijn er drie dingen waar we ons als gemeente hard voor moeten maken:

Onderwijs met behoud van inkomen

Deze tijd moeten we gebruiken om Rotterdammers met behoud van inkomen een opleiding te laten volgen. Zo zorgen we dat de Rotterdammers die nu mogelijk hun baan kwijtraken straks maximaal kunnen profiteren van economisch herstel. Voor de coronacrisis waren er veel vacatures in onze stad, maar tegelijkertijd waren er behoorlijk wat Rotterdammers zonder baan. De oorzaak was een mismatch van de aard van het werk en de opleiding en werkervaring van Rotterdammers. Door in te zetten op opleidingen met een toekomstbestendig baanperspectief snijdt het mes aan twee kanten: banen voor Rotterdammers en goed opgeleide werknemers voor Rotterdamse werkgevers.

Ondersteun nieuwe duurzame initiatieven - fossiel is passé

Ons economisch systeem is in een overgangsfase: van grijs naar groen en van lineair naar circulair. En juist in Rotterdam wordt daar volop van geprofiteerd. Denk bijvoorbeeld aan Skoon Energy: producent van containerbaterijen voor de opslag van duurzame stroom, zonnepaneelbedrijf Rooftop Energy en duurzame sojasausfabrikant Tomasu. Het zijn dit soort groene Rotterdamse parels die zorgen voor de banen van de toekomst.

De geschiedenis leert ons dat bij de overgang naar een nieuw systeem het niet de ‘oude’ bedrijven het meest profiteren en de nieuwe banen leveren, maar juist nieuwe initiatieven het verschil maken. Bij de introductie van de verbrandingsmotor was het Ford en niet de koetsenmakers die deze nieuwe motor wist te benutten en tot een nieuw product kwam. Bij de digitale revolutie waren het niet de makers van typemachines die profiteerden, maar nieuwkomers Microsoft, Apple en IBM. Laten we ons dus niet blindstaren op de KLM’s en Shell’s van deze wereld. Laten we vooral onze lokale groene parels steunen zodat zij kunnen doorgroeien.

Investeer in de haven van de toekomst

De Rotterdamse haven heeft een ideale geografische ligging om te profiteren van de wind-op-zeerevolutie. Daardoor kan Rotterdam gebruikmaken van goedkope schone energie. Hiermee kunnen we wereldleider worden in emissieloze overslag van goederen, duurzame chemie en waterstofproductie. Ook de bouw en het onderhoud van de windparken kunnen goed worden uitgevoerd vanuit de Rotterdamse haven. Dit levert nieuwe groene banen op voor Rotterdammers.

Daarom moeten we nu investeren in de Rotterdamse haven, in de aanleg van de windparken en de infrastructuur die nodig is voor verdere uitbouw van de waterstofeconomie. Op die manier zorgen we voor banen op de korte termijn, maar ook voor duurzame werkgelegenheid in de toekomst.

Garandeer het inkomen van Rotterdammers op de korte termijn én investeer in de toekomst. Zo komen we er als stad weer bovenop.

raadslid voor GroenLinks in Rotterdam