Plotselinge verwijten met een twijfelachtige timing

Economie en recht Deze rubriek belicht elke week kwesties uit het bedrijfsleven waarover de rechter zich onlangs uitsprak. Ditmaal: arbeidsrecht.

Foto Roos Koole/ANP

Het botert niet tussen de account director en de vicepresident accountzaken. Aan wie is de verstoorde arbeidsrelatie te wijten? De werknemer die niet tegen kritiek kon, korte tijd ziek was en bemiddeling stopzette, of de werkgever die een interne overstap van de man verhinderde en ongefundeerd kritiek uit?

De werkgever, concludeert de kantonrechter. Uit geen enkel stuk blijkt dat kritiek op het functioneren van de man eerder kwam dan tijdens een gesprek in de zomer van 2019. Klanten verklaren tevreden te zijn, hij haalt commerciële targets. Bovendien heeft het bedrijf verzuimd met hem te praten over verbetering. Ook twijfelt de rechter aan de timing van de kritiek: die kwam toen de overstap van de man naar een andere afdeling al vergevorderd was. „Door de plotselinge verwijten over het functioneren is de onderlinge verhouding onder druk komen te staan en is de weg naar een andere functie zonder goede reden afgesneden.” En daarmee ligt het handelen van de werkgever ten grondslag aan de verstoorde arbeidsrelatie. De man krijgt een ‘billijke vergoeding’ van 50.000 euro. Het non-concurrentiebeding komt ook te vervallen.