Adviescommissie Den Haag verleent ontslag festivaldirecteur Ellen Walraven

Gemeente Den Haag De nieuwe directeur van Writers Unlimited was in opspraak gekomen omdat ze vlak voor haar benoeming in een adviescommissie zat over subsidiëring van het festival.
Ellen Walraven is de nieuwe artistiek directeur van Writers Unlimited.
Ellen Walraven is de nieuwe artistiek directeur van Writers Unlimited. Foto Werry Crone, Vleuten

De gemeente Den Haag heeft besloten ontslag te verlenen aan Ellen Walraven met ingang van 13 mei als lid van de adviescommissie voor het meerjarenbeleidsplan voor de kunst- en cultuursector. De reden hiervoor is dat Walraven een nieuwe functie heeft als artistiek directeur van het internationale literaire festival Writers Unlimited, dat subsidie kreeg van de gemeente. Dat meldt het College in een dinsdag verstuurde brief aan de gemeenteraad.

Lees ook wat we eerder schreven: Directeur Writers Unlimited was lid van commissie die adviseerde over subsidie voor haar festival

Walraven kwam in opspraak omdat ze vlak voor haar benoeming als lid van de adviescommissie meebepaalde of subsidie van de gemeente Den Haag naar het festival zou gaan. Ook werd de aanvraag van een ander literatuurfestival, Crossing Border, afgewezen.

Voorzitter Johannes Leertouwer van de Adviescommissie bestreed eerder in NRC dat er sprake is geweest van belangenverstrengeling. Walraven had al in februari aan de adviescommissie doorgegeven wat er speelde en was daarom niet betrokken bij het advies betreffende de twee literatuurfestivals. „Ik snap dat het voor de buitenwereld raar overkomt, maar het advies is op een volstrekt integere wijze tot stand gekomen”, zei Leertouwer toen tegen NRC. Leden van de adviescommissie mogen geen belangen hebben in Haagse culturele instellingen.

Aangezien het adviestraject inmiddels is afgerond, wordt er geen nieuw lid voor de adviescommissie aangesteld, staat in de brief aan de gemeenteraad.