Door het Nieuwe Rijden een kolencentrale aan CO2 reduceren

Groen doen Elke week gidst NRC je richting een duurzaam leven.

Foto Getty Images

Hoe zou oud-verkeersminister Schultz van Haegen (VVD) tegenwoordig een ritje op de snelweg ervaren? Je vraagt het je af nu we sinds 13 maart nog maar 100 kilometer per uur mogen rijden. Ik weet niet of ze het ooit heeft onderzocht, maar volgens haar sloot zelfs een maximumsnelheid van 120 kilometer per uur niet aan bij de „belevingswaarde” van automobilisten. Dat was in 2012 haar argument om de limiet, waar dat kon, te verhogen naar 130 kilometer per uur.

Schultz was gewaarschuwd dat natuur en klimaat (en ook de extra verkeersslachtoffers) die verandering waarschijnlijk veel minder positief zouden waarderen dan zijzelf. Maar, moet ze hebben gedacht, (verkiezings)belofte maakt schuld.

Nu we, gedwongen door te veel stikstof, terug zijn bij de snelheid van 1974, is het misschien goed om ‘Het Nieuwe Rijden’ nog eens onder de aandacht te brengen. Die suggestie deed Martin Kroon – in een e-mail waarin hij met tevredenheid constateerde dat ik was teruggekomen op mijn eerdere conclusie in deze rubriek dat een vaatwasser zo slecht nog niet is.

Kroon is al jaren gepensioneerd, maar was ooit projectleider snelheidslimieten en rijgedrag bij het ministerie van VROM. In die functie was hij medebedenker van ‘Het Nieuwe Rijden’, een rijstijl die tot doel heeft de vervuiling door auto’s zo veel mogelijk te verminderen. Hij beschouwt zichzelf nog steeds als ambassadeur van die manier van rijden (die in 2006 onderdeel werd van het rijexamen).

Volgens Kroon moeten automobilisten, net als bij de BOB-campagne over alcohol in het verkeer, permanent worden herinnerd aan het belang van schoner rijden. Maar tot Kroons ergernis werd de campagne uitbesteed aan de RAI-Bovag.

Tijdig doorschakelen

Een paar elementen van Het Nieuwe Rijden zijn: tijdig doorschakelen naar een hogere versnelling, goed anticiperen (gas los als in de verte het verkeerslicht op rood staat), langzaam optrekken, cruise control gebruiken voor een gelijkmatige snelheid, banden goed op spanning houden. Veel meer tips zijn te vinden op de website hetnieuwerijden.nl. En bedenk dat alle kleine beetjes helpen.

Lees ook: Honderd kilometer per uur rijden blijkt opeens toch geen probleem

Hoewel, het gaat volgens Kroon niet om kleine beetjes. Voor de Klimaattafel Mobiliteit becijferde hij in 2018 dat ‘een vloot-breed haalbare reductie’ van 10 procent een besparing zou betekenen van 1,4 miljard liter brandstof. Dat zou de uitstoot van broeikasgassen jaarlijks met 3 Mton kunnen verminderen – bijna net zoveel als een kolencentrale. Kunnen we daar niet een belevingswaarde van maken?