Veel meer vermogen in bv’s: 400 miljard

Nieuwe raming

Er staat veel meer vermogen gestald in bv’s dan de overheid tot nu toe dacht: 400 miljard euro. Dat is twee keer zoveel als eerder uit de statistieken van het Centraal Bureau voor de Statistiek bleek. Dit schatten ambtenaren van het ministerie van Financiën en de Belastingdienst in een uitgebreide studie naar mogelijke verbeteringen in het belastingstelsel.

Dit vermogen is van grootaandeelhouders (met meer dan 5 procent van de aandelen in een bedrijf) en ondernemers in bv’s, en valt in box 2 van het belastingstelsel. Het gaat om 404.000 Nederlanders. Onder deze groep vallen ook directeur-grootaandeelhouders. Het vermogen is voor het grootste deel in handen van de top-1-procent meest vermogende huishoudens, aldus de ambtenaren.

De belastingvoordelen in box 2 werken belastingontwijking en vermogensongelijkheid in de hand, concluderen de ambtenaren. Er wordt minder belasting over het vermogen in box 2 betaald dan de ongeveer 3 miljoen spaarders en beleggers in box 3 doen. Zo draagt de belastingwetgeving bij aan vermogensongelijkheid, aldus de ambtenaren.

Het grote verschil in belastingdruk tussen werknemers en directeur-grootaandeelhouders (dga’s) leidt tot belastingontwijking, schrijven de ambtenaren. Wie het kan betalen huurt een belastingadviseur in, „waardoor vooral over grote vermogens en inkomens belasting wordt ontweken”. De ambtenaren adviseren de belastingvoordelen in box 2 te verminderen en de belastingdruk tussen dga’s en werknemers gelijker te maken.

Ambtelijk advies pagina E8-9