Mag mijn werkgever mijn vakantiegeld later betalen?

Consument & corona Deze rubriek behandelt coronagerelateerde consumentenrechtvragen over werk, financiën en vrije tijd.

Consument & corona

De kwestie

Mei is voor de meeste Nederlanders in loondienst een lucratieve maand: naast hun reguliere salaris krijgen ze ook vakantiegeld uitbetaald. De hoogte daarvan ligt wettelijk vast: minimaal 8 procent van het jaarloon, net geen maandsalaris.

Hoewel de meeste werkgevers het vakantiegeld gedurende het jaar reserveren, neemt de uitbetaling een flinke hap uit hun financiële middelen. En die middelen zijn vanwege de coronacrisis bij menigeen al schaars. Mogen werkgevers ervoor kiezen vakantiegeld later of überhaupt niet uit te betalen?

Zo zit het

Vakantiegeld wordt door werknemers per gewerkte maand opgebouwd en is een recht. Onder de noemer ‘vakantiebijslag’ is het recht op vakantiegeld sinds 1968 wettelijk verankerd.

Geen vakantiegeld betalen mag dan ook niet. „Het is een recht van de werknemer, die heeft het vakantiegeld opgebouwd. En dus is de werkgever het verschuldigd, ook als die het momenteel vanwege de coronacrisis zwaar heeft”, zegt advocaat Steven Jellinghaus van De Voort Advocaten & Mediators, tevens docent arbeidsrecht aan Tilburg University. Jellinghaus zegt veel ondernemingen te spreken – bijvoorbeeld in de culturele sector – die worstelen met de aanstaande betaling van het vakantiegeld.

De duidelijke wettelijke kaders bieden zulke worstelende ondernemingen weinig manoeuvreerruimte. „Volgens de wet moet het opgebouwde vakantiegeld […] uiterlijk op 30 juni zijn uitbetaald”, meldt de rijksoverheid in antwoord op de vraag of werkgevers uitbetaling mogen uitstellen. Er is dus slechts beperkt uitstel mogelijk: werkgevers kunnen het vakantiegeld enkel in juni, in plaats van in mei overmaken. Daarnaast is er de mogelijkheid van afspraken met het personeel, zegt Jellinghaus. „Als een werknemer instemt met later uitbetalen van vakantiegeld, bijvoorbeeld in december, dan is dat toegestaan.”

Voor werknemers die hun vakantiegeld niet op tijd ontvangen, ontstaat een ‘loonvordering’ op hun werkgever. Via een kort geding kunnen zij dat loonconflict door de rechter laten beslechten. „Voor een rechter is zo’n zaak in feite stempelwerk. Hij zal de vordering toewijzen, omdat werknemers recht op vakantiegeld hebben”, zegt Jellinghaus. Net als bij te laat betaald loon hebben werknemers in zo’n geval recht op de ‘boete’ die de werkgever dan moet betalen. Die loopt per dag dat de betaling uitblijft op tot maximaal 50 procent van het verschuldigde bedrag.

Lees ook: moet mijn baas mijn thuiswerkkosten vergoeden?

Nederland kent daarnaast een gunstige regeling voor werknemers van bedrijven die failliet gaan. Het UWV staat namelijk garant voor het niet-betaalde vakantiegeld over de laatste twaalf gewerkte maanden. Dat vakantiegeld is overigens wel gemaximeerd voor hoge inkomens; in de praktijk komt dat maximum erop neer dat mensen die meer dan 7.150 euro per maand verdienen, geen vakantiegeld ontvangen over het loon boven die grens.

Het antwoord

Vakantiegeld is een wettelijk recht. Het wordt maandelijks door werknemers opgebouwd en in principe eens per jaar – in mei – uitbetaald. Werkgevers mogen de uitbetaling slechts uitstellen tot eind juni. Langer uitstel mag als werknemers ermee instemmen.

Stel uw vraag!

In de rubriek Consument & Corona gaat de economieredactie van NRC op zoek naar antwoorden op vragen over consumentenrechtkwesties die lezers bezighouden. Wij horen graag welke vraag bij u leeft. De rubriek behandelt vragen die te maken hebben met rechten en plichten, bijvoorbeeld over uw arbeidsrelatie, geannuleerde vakantie of doorbetaling van de kinderopvang.

  1. Welke vraag zou u graag behandeld zien?