Kabinet wil toe naar aanpak van testen en traceren

Coronamaatregelen Per regio gaat bekeken worden hoe het coronavirus zich verspreidt en of maatregelen van kracht blijven. Het kabinet kondigde ook meer tests aan.

Winkelend publiek wordt een richting op geleid in het centrum van Utrecht.
Winkelend publiek wordt een richting op geleid in het centrum van Utrecht. Foto Robin Van Lonkhuijsen

Toen premier Mark Rutte (VVD) twee weken geleden de ‘routekaart’ presenteerde waarmee Nederland gefaseerd uit de ‘intelligente lockdown’ kan komen, was er meteen veel kritiek van sectoren die niet open zouden mogen. Zij konden toch ook onder voorwaarden hun werk hervatten? Zo werd het goede nieuws al snel ingehaald door de kritiek van de uitzonderingen op de regels.

Dat wilde Rutte niet nog een keer laten gebeuren en dus begon hij de persconferentie van dinsdagavond, over de versoepeling van maatregelen vanaf juni, met een toelichting. „We leven gelukkig in een land waarin we gewend zijn onze mening te geven.” Hij had, zei hij, de kritiek gehoord. „Het antwoord is dat we in de besluitvorming niet alleen naar specifieke groepen kijken, maar ook oog moeten hebben voor het grotere geheel. Elke versoepeling betekent nou eenmaal meer drukte op straat, meer drukte in het openbaar vervoer en meer groepen mensen bij elkaar. Daarom kan niet alles in een keer open. Daar zit geen waardeoordeel in, maar wel een risicoafweging.”

Lees ook: Rutte: we hebben versoepeling maatregelen samen verdiend

Meters aflezen

Om die risicoafweging te maken, wil het kabinet gebruik gaan maken van een ‘dashboard’, een systeem waarin per regio bijgehouden wordt hoe de virusuitbraak zich ontwikkelt. Hiermee wil het niet meer alleen „reageren, maar ook anticiperen”, zei minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport, CDA) dinsdag. Hij legde de werking ervan uit aan de hand van een dashboard in een auto. „Je wil weten hoe hard je rijdt, in welke versnelling en of je gas moet geven of remmen.”

Daarbij zijn er meters die heel precies afgelezen kunnen worden, zoals het aantal nieuwe patiënten op de intensive care, en het aantal positieve testuitslagen. Andere indicatoren zijn minder precies, zoals het reproductiegetal, dat laat zien aan hoeveel mensen een besmette persoon het virus overdraagt.

En er zijn „controlelampjes”: gegevens van huisartsen, de drukte op het verkeer en op straat en informatie uit gedragsonderzoek. De informatie uit dat ‘dashboard’ zal openbaar gemaakt worden. Het systeem heeft een signaleringsfunctie, het dient als basis voor de besluitvorming. Dat zal zowel op landelijk als regionaal niveau zijn en kan dus tot regionale verschillen leiden. Het zal echter niet zo zijn dat in regio’s met een hoge besmettingsgraad de horeca toch zal moeten sluiten, en in andere regio’s niet, lichtte De Jonge toe. Het kabinet werkt nog uit welke maatregelen wél regionaal genomen kunnen worden.

Lees ook: Is een naaste besmet? Dan word je gebeld

Meer testen, direct via GGD

Vanaf juni wordt er ook massaler getest. Nu geldt alleen voor mensen uit bepaalde beroepsgroepen dat ze zich bij klachten kunnen laten testen, vanaf volgende maand geldt dat voor iedereen. Dat is zonder tussenkomst van de huisarts, door een test aan te vragen bij een GGD in de buurt. Daarvoor wordt een landelijk telefoonnummer opgetuigd.

Bij een positieve test moeten de besmette persoon en eventuele huisgenoten thuis blijven. Dat wordt niet afgedwongen. Iedereen in de buurt van een besmette persoon krijgt zowel telefonisch als per brief het verzoek thuis te blijven en zich te laten testen bij klachten.

Rutte eindigde met een compliment aan kinderen en jongeren. „Het is mede aan jullie te danken dat er minder mensen in het ziekenhuis liggen.” Hij daagde hen ook uit om mee te praten en denken, bijvoorbeeld op school of op de sportclub, over hoe de ‘anderhalvemetersamenleving’ ingericht moet worden. „Het gaat uiteindelijk om jullie toekomst.”

Wat wel en niet mag pagina 6Het kroeggevoel pagina 7Contactonderzoek pagina 8-9Kritische burgers pagina 10-11