Interne opstand tegen ‘autoritaire’ directeur Haga Lyceum Amsterdam

Islamitische school Amsterdam Bestuursvoorzitter en ouderraad hebben het vertrouwen verloren in de omstreden directeur van het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam.

Het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam
Het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam Foto David van Dam

Op het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam is een opstand uitgebroken tegen de omstreden directeur en medeoprichter Soner Atasoy. De bestuursvoorzitter van de islamitische middelbare school probeert Atasoy te schorsen omdat die er een autoritaire leiderschapsstijl op na zou houden. De medezeggenschapsraad wil dat de macht van de directeur wordt ingeperkt en de ouderraad heeft zich teruggetrokken uit onvrede over Atasoy. Die probeert de bestuursvoorzitter weg te krijgen voordat zijn schorsing officieel wordt.

Het Haga raakte vorig jaar in opspraak omdat inlichtingendienst AIVD in een ambtsbericht melding maakte van banden tussen de schoolleiding en extremisten. Na de waarschuwing bleven ouders, leerlingen en medewerkers van het Haga in het publieke debat pal achter directeur Atasoy staan. Pogingen van onderwijsminister Arie Slob (ChristenUnie) en de gemeente Amsterdam om hem weg te krijgen, liepen na meerdere rechtszaken op niets uit.

Nu komt voor het eerst kritiek vanuit de school op Atasoy naar buiten. De onvrede richt zich op de manier waarop de directeur het Haga leidt. Hij zou geen tegenspraak dulden en te veel macht naar zich toetrekken. Deze al langer sluimerende onvrede escaleerde in maart, toen de directeur nog voor de landelijke scholensluiting bekendmaakte dat het Haga in verband met corona twee weken dichtging. Volgens een persbericht was de maatregel genomen „in samenspraak met de medezeggenschapsraad en ouderraad”, maar die voelden zich niet gekend in dit besluit. Een ruzie volgde, waarop de ouders zich terugtrokken uit de ouder- en medezeggenschapsraad. Overgebleven mr-leden verstuurden een brandbrief waarin zij aandrongen op een beperktere rol van Atasoy op het Haga, maar trokken de brief in na een belofte van Atasoy dat na de zomer naast hem een andere directeur wordt aangesteld.

Lees een reconstructie over hoe de Onderwijsinpectie te werk ging op het Haga Lyceum. Verslag van een overheidscampagne tegen de school.

Bestuursvoorzitter M. Laamimach – de toezichthouder van de school – heeft nu intern aangekondigd Atasoy te willen schorsen. Die schorsing staat op de agenda voor een bestuursvergadering later deze week. Laamimach wil niet reageren tegenover NRC, maar volgens bronnen op de school ontving het bestuur signalen van personeel over disfunctioneren van Atasoy. Die zou feedback consequent naast zich neerleggen en collega’s die openlijk kritiek hebben op zijn beleid bestempelen als ‘verrader’ of ‘snitch’. De meeste betrokkenen spreken uit vrees voor repercussies dan ook alleen met NRC op voorwaarde van anonimiteit.

Vertrek van medewerkers

Atasoys leiderschapsstijl is voor meerdere medewerkers reden geweest te vertrekken. Zo stapte de kwaliteitszorgmedewerker van het Haga op omdat ze vond dat ze haar werk niet goed kon doen onder Atasoy, onder meer omdat hij haar verbeterpunten wegwuifde. Een economiedocent heeft een officiële klacht ingediend over Atasoy. Daarin stelt de leraar dat de directeur zich schuldig heeft gemaakt aan „aanhoudende pesterij” nadat hij zich had beklaagd over het gebrek aan lesboeken en de geregelde roosterwijzigingen.

En ook Hüseyin Önal, vanaf de oprichting betrokken bij de school en tot vorig jaar islamcoördinator op het Haga, heeft ontslag genomen. Önal zegt dat Atasoy „een angstbewind” voert waarin de directeur alle gesprekken met collega’s zou opnemen en docenten bij het geringste vermoeden beticht van spionage voor de AIVD. Volgens Önal is Atasoy bovendien niet open over zijn band met prediker Abou Hafs, een van de radicale figuren die al eerder door de AIVD werd aangewezen als betrokkene bij de school. Atasoy verklaarde destijds dat de prediker slechts een afgewezen sollicitant is, maar hun relatie gaat verder dan dat, zegt Önal. „Binnen de school verdedigt Atasoy hem in discussies, belt hij met hem en maakt hij duidelijk het eens te zijn met diens gedachtegoed”, aldus Önal.

Atasoy wil niet reageren op de aantijgingen. De Onderwijsinspectie zegt „signalen” te hebben ontvangen over „dat er momenteel een en ander speelt” binnen het Haga. „Wij nemen deze ontwikkelingen mee in het toezicht”, aldus een woordvoerder.

Tips? Mail naar onderzoek@nrc.nl