Brieven

Huiselijk geweld

Een man als slachtoffer roept weerstand op

Wereldwijd lijkt huiselijk geweld toe te nemen tijdens de coronacrisis (Lockdowns voor vrouwen soms gevaarlijker dan virus, 16/5). De gevallen die in het artikel worden beschreven zijn schrijnend. Terecht wordt daar aandacht voor gevraagd. Wat echter opvalt aan de berichtgeving is dat er stelselmatig vanuit wordt gegaan dat mannen daders zijn en vrouwen en kinderen slachtoffers. In de wetenschappelijke literatuur en binnen de hulpverlening is al lange tijd duidelijk dat het bij huiselijk geweld om complexe situaties gaat. Talloze studies naar partnergeweld laten zien dat er vaak sprake is van wederkerig geweld. En ook bij eenzijdig geweld kan een man het slachtoffer zijn. Huiselijk geweld kan desastreuze gevolgen hebben, ongeacht of de dader man of vrouw is. Wel worden er relatief meer vrouwen door hun mannelijke partner gedood en worden mannen vaker veroordeeld. Ondanks dat geweld door vrouwen niet uitzonderlijk is en even schadelijk kan zijn als geweld door mannen, is er een weerstand om vrouwen als dader te zien en mannen als slachtoffer. Wanneer mannen naar buiten treden krijgen ze nog altijd te maken met ongeloof en soms zelfs hoon. Om huiselijk geweld goed aan te pakken moeten we erkennen dat zowel vrouwen als mannen dader én slachtoffer kunnen zijn.


onderzoekers bij De Forensische Zorgspecialisten