Enkelband meet via zweet van drager zijn alcoholgebruik

Een enkelband die via zweet meet of de drager een alcoholverbod naleeft, wordt door Justitie landelijk ingevoerd. De zogeheten Alcoholmeter moet ingezet worden om geweldsdelicten en verkeersongelukken onder invloed van alcohol te voorkomen, stelt minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA) maandag in een Kamerbrief.

Tot nu toe werd een alcolholverbod, opgelegd aan mensen die onder invloed een strafbaar delict hebben gepleegd, gecontroleerd via een blaastest of via bloed - of urineonderzoek. Op verzoek van Kamerleden is gekeken naar andere manieren om het alcoholverbod na te leven, onder andere vanwege de doden die vallen bij verkeersongelukken waar alcohol in het spel was.

De alcoholenkelband is bij verschillende pilots onderzocht. Bij de laatste pilot in 2018 pleegde 10 procent van de enkelbanddragers een delict, tegenover 51 procent van de controlegroep. Saskia Capello, directeur Verslavingsreclassering, zegt dat de pilot „laat zien dat dragers van een Alcoholmeter significant minder delicten plegen”.

De enkelband meet via sensoren of de drager alcohol gebruikt en verstuurt die informatie eens per dag naar een modem bij de drager thuis. Vanaf hier wordt de informatie over het alcoholgebruik doorgestuurd naar een monitoringssysteem.

Meer dan de helft van de mensen die de enkelband droegen vonden het een voordeel dat zij zich niet meer ergens hoefden te melden voor alcoholcontroles. Een nadeel was volgens sommige dragers het formaat en huiduitslag of blauwe plekken. Er wordt gewerkt aan een comfortabelere band. Over privacy beklaagden de dragers zich niet. (NRC)