CO2-uitstoot in vier maanden met 9 procent gedaald

Klimaat De maatregelen tegen het coronavirus hebben gezorgd voor een ongekende daling van de uitstoot van het broeikasgas CO2.

Een zeer stille avondspits tijdens de lockdown in de Amerikaanse stad Miami. Het vervoer over land was verantwoordelijk voor 40 procent van de CO2-uitstootvermindering.
Een zeer stille avondspits tijdens de lockdown in de Amerikaanse stad Miami. Het vervoer over land was verantwoordelijk voor 40 procent van de CO2-uitstootvermindering. Foto Marco Bello/Reuters

De uitstoot van het broeikasgas CO2 is over de eerste vier maanden van dit jaar wereldwijd met bijna 9 procent gedaald vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. De dag die de grootste daling liet zien was 7 april, met een verschil van 17 procent.

Dat blijkt uit een inventarisatie van een groep Europese en Amerikaanse onderzoekers die dinsdag is gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Nature Climate Change. Ze wilden het effect van de coronacrisis op de CO2-uitstoot vaststellen. Een groot deel van de auteurs is betrokken bij The Global Carbon Project, een project dat jaarlijks de menselijke CO2-uitstoot als gevolg van de verbranding van fossiele brandstoffen en de productie van cement in kaart brengt. Vorig jaar bedroeg die uitstoot zo’n 37 gigaton (miljard ton) CO2.

Het nu gepubliceerde onderzoek beperkte zich tot 69 landen, maar die zijn wel verantwoordelijk voor 97 procent van de wereldwijde uitstoot van CO2. De inventarisatie is een ruwe schatting. De onderzoekers keken eerst welke maatregelen de landen hadden genomen om de verspreiding van het virus te beperken. Ze deelden de landen in drie niveaus van lockdown in, en voor elk niveau probeerden ze voor zes sectoren (elektriciteitsproductie, industrie, transport over land, publieke gebouwen en kantoren, woonhuizen en luchtvaart) de verandering in CO2-uitstoot te berekenen, op basis van actuele cijfers. Voor de luchtvaart bijvoorbeeld was het gebaseerd op vertrek van vliegtuigen. Voor de industrie werden data gebruikt van het steenkoolgebruik in China en de staalproductie in de Verenigde Staten.

Klein aandeel luchtvaart

Uit de analyse blijkt dat de CO2-uitstoot van China het meest is gedaald, gevolgd door de VS, Europa en India. De uitbraak van het coronavirus begon in China, en daar werd de lockdown ook het eerst ingesteld, eind januari.

En zo blijkt dat voor 7 april het verkeer over land het grootste aandeel had in de vermindering van de uitstoot – ruim 40 procent. Gevolgd door de industrie en de elektriciteitsproductie. De luchtvaart zag zijn activiteiten, en z’n CO2-uitstoot, weliswaar het meest teruglopen, maar omdat de sector een klein aandeel heeft (circa 3 procent) in de totale uitstoot, is de invloed van de terugval beperkt.

Voor het hele jaar schatten de onderzoekers de daling van de uitstoot op 4 tot 8 procent, afhankelijk van hoe snel alle activiteiten terugkeren tot het niveau van vóór de coronacrisis.

Om dat in perspectief te plaatsen, zo schrijven de wetenschappers: de komende decennia moet de wereldwijde CO2-uitstoot jaarlijks met 3 tot 4 procent dalen om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 °C, de streefwaarde die in het klimaatakkoord van Parijs is vastgelegd.