Het Nationale Nederlanden in het centrum van Rotterdam.

Foto Robin van Lonkhuijsen / ANP

Interview

‘Pandemie technisch lastig te verzekeren’

Leon van Riet | schadeverzekeraar Verzekeraar NN hield in zijn dekking tot nu toe niet direct rekening met pandemieën. „Dit regelen wordt heel complex.”

Als grootste verzekeraar van Nederland ziet Nationale-Nederlanden de impact van het coronavirus direct: wat minder autoschade- en inbraakclaims, meer claims door afgelaste evenementen en bedrijfsbranden.

Ook de versoepeling van de lockdown is meteen te zien in de cijfers van de verzekeraar, legt Leon van Riet uit, die nog tot 1 juni de afdeling Schade & Inkomen bij de verzekeraar leidt. „We hebben plussen en minnen.”

Hielden jullie in de verzekeringsdekking rekening met een pandemie?

„Direct niet, indirect wel. Alleen de meest voorkomende risico’s rekenen we expliciet in onze schadelastprognoses. Stormen rekenen we bijvoorbeeld wel mee. Vanwege de klimaatverandering hebben we recent onze prognoses daarvoor aangepast: voorheen hielden we rekening met een storm eens de vier jaar, dat hebben we verhoogd naar tweeënhalf jaar.

„Pandemieën komen natuurlijk veel minder vaak voor; de vorige grote was honderd jaar geleden met de Spaanse griep. Daarom hebben wij het niet direct in onze rekenmodellen meegenomen; dat dekken we in principe af met onze algemene risicodekking, onderdeel van het kapitaal dat wij onder de Solvency 2-toezichtsregels aanhouden. In de toekomst gaan we er wel meer rekening mee houden.”

Kan dat tot hogere premies leiden?

„Het kan zijn dat het de kant opgaat dat we pandemie uitsluiten van de dekking. Dan heeft het geen impact op de premie. Het kan ook zijn dat we bij bepaalde producten de optie gaan aanbieden: met of zonder pandemieclausule. Als je dan voor zo’n clausule kiest, gaat de prijs wel omhoog.

„Het punt bij een pandemie is dat die technisch lastig te verzekeren is. De essentie van verzekeren is dat je individuele risico’s collectief afdekt. Dat is goed te doen bij een storm of een brand, of iemand die met de auto een ongeluk heeft.

Lees ook: Als alle schadeclaims tegelijk komen

„Maar een storm is altijd lokaal. De storm van begin dit jaar, Ciara, die ging over Nederland en een klein stuk van België en Duitsland. De volgende storm gaat misschien over Engeland heen of Zuid-Europa. Door het hele verzekeringsstelsel, inclusief herverzekeraars, kan dat goed uitgesmeerd worden. Hetzelfde geldt voor terroristische aanslagen, die we in Nederland gezamenlijk verzekeren.

„Een pandemie is juist in één keer wereldwijd. Alles en iedereen wordt geraakt. Dat kan je niet in een solidair systeem opvangen. In de tijd zou het wel kunnen; dan schatten we dat een pandemie eens in de honderd jaar voorkomt, en bouw je daar flinke reserves voor op.

„We praten hier nu met de andere verzekeraars over, maar dit regelen wordt heel complex. Het zou onze voorkeur hebben dat de overheid voor een deel garant zou staan, net als bij de terroristenverzekering die we gezamenlijk hebben opgezet.”

Sinds de overname van de schadetak van Vivat, begin april afgerond, is NN met 26 procent marktaandeel de grootste partij in schadeverzekeringen. Het biedt vrijwel alle soorten aan, onder merken als Nationale-Nederlanden en OHRA en via tussenpersonen. Volgens Van Riet heeft corona eigenlijk alleen op de autoverzekeringen enig positief effect gehad, door minder claims.

„Nadat de lockdown op 16 maart inging, zagen we de eerste twee weken vrijwel evenveel claims binnenkomen als anders. Mensen claimen vaak hun schade niet meteen, en door de lockdown hadden ze meer tijd om hun administratie bij te werken.

„Rond eind maart zagen we duidelijk een daling. Dat was ook wel het hoogtepunt – of dieptepunt zo je wilt – van de lockdown. Toen reed men weinig met de auto.

„Vanaf Pasen zien we meer claims, omdat mensen weer echt actiever worden. Ze zijn over de eerste schrik heen en gaan meer naar buiten.

„Nu zitten we ongeveer iets onder het gemiddelde niveau. We verwachten dat het gebruik van de auto de komende periode verder toeneemt omdat mensen het openbaar vervoer gaan mijden.”

Volgens Van Riet zijn bij de andere verzekeringsproducten de claims juist opgelopen. Bij evenementen- en annuleringsverzekeringen, voor zover er pandemiedekking was. En bij ziekteverzuim- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.

Brengt dit jullie in problemen, dat de claims allemaal tegelijk komen?

„Onze evenementenverzekeringen hebben we herverzekerd; omdat alle evenementen voorlopig niet doorgaan, hebben we daar goed gebruik van gemaakt. Daardoor is bij ons het negatieve effect teruggebracht. Je ziet wel dat claims zich concentreren bij de herverzekeraars die gespecialiseerd zijn in evenementen.”

Maar als die problemen komen, is dat ook toch een probleem voor jullie?

„Vooralsnog niet. De herverzekeraars zijn gelukkig zeer goed gekapitaliseerd, met een hoge solvabiliteit. Die kunnen wel een stootje hebben.

„Maar uiteindelijk, als de coronapandemie langdurig aanhoudt en het lang duurt voor er een vaccin is, zal iedereen in de sector de scenario’s voor de langere termijn moeten aanpassen.”

Is thuiswerken eigenlijk nog een probleem voor jullie?

„De eerste week haperde het wat. In Nederland hebben we, inclusief externen, zo’n tienduizend man voor ons werken. En ook onze internationale takken lopen via het Nederlandse datacentrum. Dat gaf wat problemen. In de tweede week ging het al beter en in de derde week was het prima.

„Ik heb heel af en toe nog problemen, maar dat komt door de wifi thuis en niet door het NN-netwerk. Dat komt dan door mijn drie kinderen die tegelijk gaan netflixen. Voor de rest gaat alles prima.

„Misschien wordt dit wel waar we naar toe gaan: vooral thuiswerken, en alleen nog naar werk voor teambuilding, sollicitatiegesprekken en strategiebesprekingen.”