Brieven

Kroondomein het Loo

Logisch dat de Koning er geld voor krijgt

Foto Rob Voss/Hollandse Hoogte

Tv-programma Zembla heeft ‘ontdekt’ dat de koning, over een periode van vijf jaar, ten onrechte 4,7 miljoen euro subsidie zou hebben ontvangen (‘Koning krijgt ten onrechte subsidie voor Het Loo’, 14/5). Het bedrag is uitgekeerd voor het beheer van het 10.000 hectare grote Kroondomein. Enige context is op z’n plaats: Natuurmonumenten ontving in één enkel jaar (2018) ruim 48 miljoen euro overheidsgeld voor het beheer van 100.000 hectare. Ieder landgoed groter dan 5 hectare dat is vrijgesteld onder de Natuurschoonwet komt in aanmerking voor subsidie en vrijstelling. Geen wonder dat de koning voor het in stand houden van het grootste aaneengesloten landgoed in Nederland subsidie krijgt. Die zou ten onrechte zijn verstrekt omdat niet aan de voorwaarden wordt voldaan: het openstellen van het landgoed voor minimaal 358 dagen per jaar. Jurist Wim Voermans (geen fam.) noemt het een „onrechtmatige voorkeursbehandeling”. Dezelfde Faunabescherming die een bezwaarprocedure begint voert al sinds de jaren negentig fel actie tegen het noodzakelijke faunabeheer op het Kroondomein. Het wegzetten van de koning als een op-bloed-en-geld-belust staatshoofd komt ze goed uit. Ik geniet elk jaar van het natuurgebied dat door een eerder staatshoofd aan het Rijk is geschonken. Die paar koude herfstmaanden loop ik wel ergens anders.