Brieven

Brieven 18/5/2020

Bankensysteem

Sparen bij de DNB

‘Geef iedereen een rekening bij De Nederlandsche Bank’ (14/5), betogen Kamerleden Mahir Alkaya (SP) en Joost Sneller (D66): „Er is een bedrag dat we als samenleving gegarandeerd willen hebben en waar we altijd toegang toe moeten hebben.” Inderdaad. Waarom zouden we wel op wegen van de staat rijden maar financieel afhankelijk zijn van een partij de alleen maar winst wil maken? Ik zou ervoor pleiten dat al het spaargeld op een rekening van DNB komt en wat je eventueel kunt missen bij een commerciële bank.

Coronamaatregelen

Emancipatie? Niet nu!

Rosanne Hertzberger roept vrouwen op zich niet weg te cijferen als we straks allemaal zelf moeten afwegen of we belangrijk genoeg zijn om met de trein naar werk te gaan (Als ze straks vragen ‘ben jij hier nodig?’, zeg dan ja, 9/5). Waarom roept zij in deze situatie, die de hele samenleving op dezelfde wijze hard treft en voor grote uitdagingen zorgt, één groep op om zich te bewijzen, zich te profileren boven de rest: de vrouw! Kunnen wij in deze onvoorspelbare, chaotische, voor sommigen droevige en eenzame periode niet afzien van speeches als ‘Vrouw! Cijfer jezelf niet weg! Gá naar kantoor! Stáp in die auto!’ en de nadruk leggen op aan elkaar denken en zinvol invulling geven aan de vrijheden die wij nu als werkende mens mondjesmaat terugkrijgen? Als het niet nodig is naar kantoor te reizen, doe dit dan niet. Niet als man, niet als vrouw.

Bundesbank

Wie gaat het aflossen?

Coen Teulings vindt dat de uitspraak van het Duitse Constitutionele Hof over het ECB-beleid haaks staat op moderne inzichten uit de macro-economische theorie (Geldpolitiek is het exclusieve terrein van de ECB, 13/5). En wat heeft die moderne theorie ons dan tot nu toe wel gebracht? Na acht jaar Draghi: niet de gewenste inflatie van 2 procent, wel een enorme geldschepping uit gebakken lucht, zonder enige tegenwaarde. Met dat gratis bijgedrukte geld koopt ECB staats- en bedrijfsobligaties op. Wie kent baron Von Münchhausen nog?

Teulings herinnert ons eraan dat de Bank of Japan, de Fed en de Bank of England vergelijkbaar beleid voerden. De Fed gaat koppig door, de staatsschuld stijgt tot bedragen die nauwelijks voor te stellen zijn. De ECB wil dezelfde kant op, zonder te verduidelijken hoe deze schulden ooit afgelost kunnen worden en door wie. (Eénmaal raden.) Het argument voor Eurobonds is dat onder meer Italië tegen lagere rente kan lenen. Maar als Italië een hogere rente al niet kan betalen, hoe gaat het de leningen aflossen? Die macro-economische inzichten moeten nodig bijgesteld.

Het nieuwe normaal

Iedereen wantrouwig

„Het nieuwe normaal” wordt erger dan de kwaal die het moet verhelpen. Dat drietallen jongeren die op 1,5 meter afstand geen enkel risico veroorzaken 390 euro boete plus een strafbladaantekening kunnen krijgen van een overheid die zelf weken faalde, is van-de-gekke. Een vergelijkbaar bedrag zou je beboet krijgen als je 180 km/uur rijdt, wat een veel reëler risico creëert, en waar je geen aantekening voor krijgt. Dit soort kleine overschrijdingen van de voorschriften zou hooguit een boete verdienen als die bij het overtreden van een rookverbod.

Ook beïnvloedt deze houding onze psychologie. De onzichtbare vijand maakt iedereen van staatswege verdacht. Geïnstitutionaliseerd wantrouwen moet mijn grondhouding zijn bij onderling contact. Dat heb ik altijd met de DDR geassocieerd. Iedere vreemde moest je daar mijden, ook je familie kon verklikker zijn. Dat gevoel is zo on-Nederlands, dat mag nooit normaal worden!

Mondkapjes

De overheid voorzag het

Vorige week moest ik naar Duitsland, ik was meteen genezen van de mondkapjesdiscussie. Alles waar onze regering de hele tijd al voor waarschuwde gebeurde: wat men maar verkeerd kon doen in het gebruik van deze kapjes, deed men verkeerd; er werd geen afstand meer gehouden; mensen bekommerden zich er niet meer om dingen schoon te maken. Blij om weer in Nederland te zijn. Onze aanpak is – terecht – gericht op afstand houden en handen wassen.